Logo wereldregio.nl
Foto:

De Christelijke school in Moriaanshoofd

  Column

Niemand zal vermoeden dat het piepkleine Moriaanshoofd, aan de weg tussen Zierikzee en Serooskerke, een school heeft gehad. Toch is dat ruim dertig jaar het geval geweest. Van 1922-1953 gingen kinderen uit de wijde omgeving hier naar school en werden ze ingewijd in letters, cijfers en al die andere dingen die zij als bagage meekrijgen op hun levensweg. Honderd jaar geleden werd de eerste steen voor het schoolgebouw gelegd.

Dat hier een school van start kon gaan, heeft veel te maken met de landelijke ontwikkelingen. In 1917 werd, na decennia van politiek geharrewar, de schoolkwestie beslist. Voortaan zou ook het bijzonder onderwijs op dezelfde wijze gefinancierd worden als het openbaar onderwijs. Daarmee kwam een einde aan oneerlijke verhoudingen.

Reeds in 1913 was een poging gedaan om christelijk lager onderwijs te verwezenlijken in Kerkwerve door de oprichting van de schoolvereniging ‘Samuël’. In 1919 kwam het tot concrete actie. Het was de Hervormde predikant J.W. Blankert die als voorzitter een belangrijke rol speelde. Hij wist anderen te motiveren en samen wierven ze voldoende steun.

In oktober 1919 werd in Moriaanshoofd grond aangekocht van C. Boot Mzn. De locatie kan verbazen, maar valt te verklaren. Moriaanshoofd lag binnen de gemeente Kerkwerve. De slag die de openbare school in het dorp Kerkwerve zou krijgen door het vertrek van leerlingen werd daardoor wat verzacht. Bovendien kwamen de leerlingen uit de wijde omgeving. Tevens valt op te merken dat Moriaanshoofd ook weer niet zo heel klein was. Naast de molen was er een café, een bakkerij en een smederij.

De bouw van de school werd uitgesteld tot 1921 omdat toen de nieuwe Lager Onderwijswet in werking trad waarin de gelijkstelling van het onderwijs was geregeld. Het ontwerp voor de nieuwe school werd vervaardigd door architect D. Kruijf uit Zeist, de schoonvader van ds. Blankert. Op 28 juni werd het werk aanbesteed. Uit de dertien inschrijvers ging de opdracht naar de goedkoopste aannemer, J.J.A. van Velthoven uit Zierikzee, voor 39.301 gulden.

Op 11 september 1921 brak het heuglijke moment aan van het leggen van de eerste steen. Die eer werd gegund aan het zoontje van de dominee, Jan Willem, acht jaar oud. Ds. Blankert wees op de symboliek: deze steen was een ‘steen der hulpe’ met het oog op het verleden, op het heden en op de toekomst. De dominee sprak de hoop uit dat door het onderwijs vele kinderen gebracht zouden worden tot Jezus, de grote Kindervriend. Ook benadrukte hij dat deze school niet tegenover de openbare school was opgericht, maar ernaast. De school bestond uit drie lokalen met een woning voor het hoofd.

Schoolhoofd werd E. Kuiper uit Waddinxveen en onderwijzeres A.H. van Dijk-Fluijt, die op zaterdag 15 juli 1922 feestelijk werden geïnstalleerd. De maandag erna begonnen de lessen met 51 leerlingen. Opvolgers van Kuiper waren C. Tazelaar, F.P. van Westenbrugge en J. van der Vegt. Bij de watersnoodramp van 1953 kwam het gebouw in het water te staan, zoals al eerder in 1944/1945. De leerlingen werden tijdelijk opgevangen in Zonnemaire en later in een noodgebouw bij Noordgouwe. Op 1 mei 1957 werd de nieuwe christelijke school geopend in Kerkwerve, samen met de nieuwe openbare school. De beslissing om niet in Moriaanshoofd te herbouwen, maar in Kerkwerve werd door de leden van de schoolvereniging genomen met een stemverhouding van 30 tegen 18. Het betekende de sloop van het oude gebouw. De schoolmeesterswoning bleef behouden. De huidige school, die ‘De Morgenster’ heet, maakt deel uit van ‘Rader’, de vereniging voor Protestants-christelijk onderwijs op Schouwen-Duiveland. Volgende week meer over ds. Blankert.