Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije stemmen

  Column

Zierikzee

In is het oude idee van een citymanager weer uit de kast gehaald. Iemand die evenementen een duw in de goede richting kan geven, contacten met de gemeente onderhoud en alle verder voorkomende zaken.

Een oud idee, maar daarom niet minder goed. Vroeger hadden we Actief, dat de stad ook beroepsmatig onder handen nam.

De tijd dat er commerciële markten werden uitgenodigd om als evenement door het leven te gaan is wel voorbij. Wie herinnert zich nog de toeristendagen in de stad, waarbij vrijwel elke vierkante meter bezet was door kraampjes. Op zijn tijd kan dat, maar vandaag de dag verwacht het publiek een professionelere aanpak. Activiteiten die passen bij een monumentale stad. Met muziek, living history en dergelijke. Dat vergt meer organisatie- en slagkracht. Dat vergt ook betrokkenheid van de ondernemers. Daaraan ontbreekt het nogal eens in de stad. Het zijn vaak dezelfde mensen die hun nek uitsteken. Daarin moet verandering komen. En dat kan.

Ik ga ervan uit dat de ondernemers massaal ja zeggen tegen een tweede BIZ (een verplichte bijdrage aan de stad), maar ook bereid zijn hun schouders eronder te zetten. Deze zomer hebben de winkeliers er door het matige weer een goede periode op zitten. Maar tegelijkertijd zie je de toeristen wel zoeken naar wat vertier. Van mag je verwachten dat er wat gebeurt. Dat je het verleden van de stad voelt als je door de stad loopt. Daar ligt een grote uitdaging. Als de gemeente in de buidel moet tasten voor een citymanager dan moet dat maar. Het hele eiland heeft er profijt van.

Aad van der Wouden