Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

Relaties

Het mocht weer! De afgelopen weken hadden we een aantal keren oude vrienden en familie op visite. Tijdelijk ging de Zeeuwse vlieger niet op dat de afstand tussen Zeeland en de rest van Nederland groter is voor wie naar Zeeland komt dan andersom. Het was eenrichtingsverkeer. We wonen hier immers nog maar een jaar, dus iedereen komt nieuwsgierig ons niet-zo-nederige stulpje bezoeken. Bezoekjes die door corona uitgesteld waren en voor onze gasten fijn te combineren met een uitstapje of vakantie aan onze prachtige kust. We schotelden onze gasten natuurlijk meer dan genoeg te eten voor. Uit onze keuken rolden de nodige Zeeuwse heerlijkheden zoals bolussen en mosselen. De bezoeken duurden weldadig lang. We hadden elkaar, viel ons op, meer te vertellen dan anders. Vele verhalen waren nog niet verteld. Er was het nodige in te halen. Blijkbaar vertel je aan de telefoon of via de app niet hetzelfde als dat je elkaar ontmoet. Heerlijk om je hart op te halen aan vriendschap en meeleven met elkaar. Het werkt als een vitamineshot voor je ziel.

De laatste week heb ik ook meer huisbezoek gedaan dan anders. Daar viel me ook op hoe belangrijk sociaal contact is voor een mens. Hoe het laatste jaar mensen op rantsoen gestaan hebben. En hoe ze dat daardoor de contacten die bleven extra intensief hebben beleefd. Zo gelukkig als iedereen was met hun buren, kinderen en kennissen uit de buurt! Ik geloof dat ons leven van relaties aan elkaar hangt. Één van onze gasten vertelde dat ze zo van haar tijdelijke werk in het onderwijs had genoten omdat je daar tenminste nog contact met collega’s kon hebben. Zo kan je werk surrogaat worden voor relatiearmoede.

Hoe belangrijk zijn relaties. Zo zie en beleef ik ook mijn geloof. Geloof hangt aan elkaar van relaties. Relaties met anderen. Een kerk als wirwar van lijntjes tussen mensen van alle rangen en standen, zonder onderscheid van geslacht, huidskleur, afkomst, inkomen of voorkeur. Met als gemeenschappelijke factor ieders persoonlijke relatie met God. Als bron, smeermiddel en focus. Daar draait het om. Een gelukkige familie die om elkaar heen staat. Dan werkt het niet als je het contact verliest. Door af te haken, afstand te scheppen, eisen te stellen. Ik gun iedereen zo’n familie. Waar we aan elkaar hechten, nabijheid zoeken en elkaar de ruimte geven. Het mag weer!

Leon de Borst