Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

Mijn voetafdruk.

Terwijl ik langs de vloedlijn loop, blijft mijn voetafdruk achter in het zand. Bij iedere stap verschijnt er een nieuwe afdruk. Om mij heen zie ik allerlei andere voetafdrukken van hen die mij voor zijn gegaan. Gelukkig is er getij en worden de voetstappen door het water weggeveegd.

Mijn voetafdruk is tegen de verwachting van de meeste mensen, niet zo groot. Maar mijn oudste kinderen vinden mijn voetafdruk echt te groot. Niet zozeer de voetafdruk in het zand, die gelukkig na verloop van tijd verdwijnt, maar mijn ecologische voetafdruk. Voor degene die nu zich afvragen, wat is dat nu weer? Een ecologische voetafdruk is de ruimte die wij door onze levensstijl innemen op de aarde. Hoeveel ruimte je voetafdruk inneemt, hangt af van je levensstijl. Wat ik eet, drink, draag, mijn reisgedrag, zeg maar alles wat ik koop en consumeer. Van kipfilet tot PC.

“Pap, dat moet echt anders! U met uw gedrag neemt wel 50 voetbalvelden in beslag”, houdt mijn oudste dochter mij voor. Ik reageer quasi prikkelend: “Hoezo, Ik hou helemaal niet van voetbal?”

Maar ja, ze heeft wel gelijk. Ik probeer er ook iets aan te doen. We eten iedere week een keer geen vlees, we hebben op het dak 24 zonnepanelen liggen, we stoken het huis niet te warm, wat rijden wat minder auto en ik kijk kritisch naar alle nieuwe dingen die er gekocht worden. We waren al fervente gebruikers van marktplaats en dat is alleen maar toegenomen. Verder rij in een BMW van 22 jaar met 540.000 km op de teller. Ik heb een tweedehands mobiel, bureau, computer, printer, studeerkamer meubilair, etc. Zo probeer ik de energie en grondstoffen die er ooit ingestoken zijn zoveel mogelijk te benutten. Dat is beter voor mijn voetstap! Bewust leven en omgaan met de schepping is een Bijbelse opdracht. Een lied in de Bijbel, Psalm 24 zegt het als volgt:

Al d’ aard’ en alles wat zij geeft,

Met al wat zich beweegt en leeft,

Zijn ‘t wettig eigendom des HEEREN.

De aarde is het koninklijk domein van de HEERE. Wij als mensen zijn slechts rentmeesters en geen bezitters. Wij horen met voorzichtig en verantwoord met het bezit van de Ander om te gaan. Het water van de zee spoelt onze voetafdrukken in het zand snel weg, maar de voetafdruk die er ontstaat door onze levensstijl is veel lastiger uit te wissen. Tja ook mijn voetafdruk.

Leo Molenaar