Logo wereldregio.nl
Foto:

Werken in uitvoering

  Column

Mark Rutte liet ons delen in zijn verse radicaliteit. Ik dacht aan prins Tancredi uit de roman De Tijgerkat van de Italiaanse schrijver Giuseppe Tomasi di Lampedusa, hertog van Parma, prins van Lampedusa. Anders dan zijn oom Don Fabrizio, prins van Salina, machtig lid van de Siciliaanse adel, sloot neef Tancredi zich aan bij Garibaldi in de strijd voor eenwording van Italië. Tancredi poogde zijn oom te overtuigen van de onvermijdelijkheid van de loop der dingen – al sinds mensenheugenis lijkt dat onbegonnen werk - met de woorden: Oom, als wij willen dat alles blijft zoals het is, dan moet alles veranderen. Het boek is van een tijdloze schoonheid. Rutte richt zich op het behoud van de status quo. Daarom zal het gepolder stilaan anders gaan heten en zal iedere oplossing weer de basis zijn van een nieuw probleem. Als polderaars zijn weinigen gewaagd aan de informateuse.
Haar voorganger Herman Tjeenk Willink schreef in ‘Groter denken - Kleiner doen’ dat de kwaliteit van de uitvoering de geloofwaardigheid van de overheid bepaalt. Zijn woorden uit 2019 moeten nog steeds beklijven. Goede bedoelingen alleen zijn niet toereikend, zelfs niet als leermomenten. Ombudsman Reinier van Zutphen verzuchtte over de vernieuwingsvoorstellen uit alle windstreken van de kamer: het zou beter zijn als er een clubje kwam dat mijn rapporten leest.

Uit de werkgroep Oude Haven is via de raad een verzoek aan de TU Delft uitgegaan voor een second opinion over herstel van de kademuren. De TU heeft tal van aanbevelingen en adviezen uitgebracht. Het rapport, waarvan ieder kan kennis nemen als ingekomen stuk voor de raad, wordt omarmd door college en bewonerscommissie.

Maar dat volstaat niet, want hoe nu verder? Zo constateert de TU onvoldoende onderzoek over een aantal zaken en ziet de gemeente bouwkundige (metselwerk) en civieltechnische (grondwaterstand, fundering belendende woningen) aspecten los van elkaar. Ook ontbreekt een deugdelijke risicoanalyse. Onder-aanneming en outsourcing van onderdelen van het project versluieren verantwoordelijkheden, met alle risico’s van dien. De post onvoorzien is voorzienbaar veel te laag. De complexiteit van uitwerking van adviezen en aanbevelingen en van uitvoering vergen ervaring in de ontwikkeling en uitvoering van dergelijke projecten. Daarom is aanstelling geboden van externe eenhoofdige projectleiding, die de adviezen en aanbevelingen van de TU in samenspraak met het gemeentelijk bouwteam gaat omzetten in concrete beleidsvoorstellen en tevens de uitvoering daarvan gaat coördineren. De kans op beheersing van de nu nog helemaal niet gekwalificeerde en gekwantificeerde risico’s ((funderingen!) moet worden verkleind. Daarvoor is het nog niet te laat. Voorkom procedures over aansprakelijkheid (schade en causaliteit) zoals bij het kanaal Almelo-De Haandrik.
De gemeente trok voor de uitvoering van de dorpsvisie van Burgh-Haamstede wél een externe procesmanager aan. Het project Oude Haven is echt veel gecompliceerder en risicovoller.