Logo wereldregio.nl
Foto:

J. de Bruijne (1923-2021)

  Column

Jaap de Bruijne was een onderwijzer in hart en nieren. Een man die optimistisch en blijmoedig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               van aard was. Het was iemand die vast hield aan zijn geloofsovertuiging en die dit door zijn houding ook uitstraalde. Driekwart eeuw deelde hij zijn leven met Zierikzee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Jacob de Bruijne werd geboren in Zeist, maar de familie had zijn wortels in Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen was het land van herkomst. Vader en grootvader waren mandenmakers. Het onderwijs, en voor Jaap vanzelfsprekend christelijk onderwijs, werd zijn toekomst. In 1942 begon hij als kwekeling in Utrecht en een jaar later kreeg hij zijn eerste tijdelijke baan. In 1945 werd Jaap benoemd als onderwijzer aan de Christelijke lagere school in Zierikzee. Jaap behoorde tot degenen die vooruit wilden komen en dat kon door verder te studeren. Hij behaalde de akten Engels en wiskunde. Mede daardoor kon hij de overstap maken naar de ULO-school. Dat Jaap de Bruijne in Zierikzee bleef, had er onder meer mee te maken dat hij er zijn hart verloor. In Maria Jacoba Catharina de Vlieger (1931-2013) vond hij zijn levensgezellin. Het paar kreeg vijf kinderen waarvan er een op de leeftijd van 3½ jaar overleed.

De Christelijke ULO-school was in 1933 gestart in het gebouw van de voormalige kweekschool aan het Kerkhof (nu bekend onder de naam de Driehoek). Drie jaar later werd J.C. Spaans hoofd van deze school. Hij vormde het gezicht ervan, zodanig dat de school bekend stond als de school van Spaans. Was de school gestart met 40 leerlingen, Spaans en zijn team, waaronder Jaap de Bruijne, zagen het leerlingenaantal groeien tot 200 in 1958 en 320 in 1973. In 1959 werd een nieuw gebouw in de wijk Malta in gebruik genomen. Het pand werd gedeeld met de openbare ULO-school. In 1968 werd de naam veranderd in Christelijke school voor MAVO. Na de fusie met de Christelijke Huishoudschool in Bruinisse, die in 1978 plaatsvond, werd dat Christelijke Scholengemeenschap voor MAVO en LHNO, de nieuwe naam voor de Huishoudschool.

In 1982 kwam het deel van het gebouw van de Openbare ULO beschikbaar voor de Christelijke school. Tot dat moment was de LHNO-school gevestigd in een noodgebouw aan de Schuurbeque Boeijestraat. Ter gelegenheid van het feit dat MAVO en LHNO nu onder een dak zaten, schreef Jaap de Bruijne een brochure voor de ingebruikneming op 16 oktober 1982. Hij was er de aangewezen man voor vanwege zijn lange staat van dienst. Jaap maakte de veertig jaar in het onderwijs vol. In 1984 ging hij met de VUT. Wegens terugloop van het aantal leerlingen zou de school in 1992 gesloten worden.

Vanaf 1955 was Jaap de Bruijne diverse malen ouderling van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Zierikzee waarmee hij in de voetsporen van zijn vader trad die dat in Zeist was. Ook was hij scriba. Meermalen werd hij afgevaardigd naar vergaderingen van de classis, particuliere synode en generale synode. Politiek actief werd Jaap de Bruijne binnen de RPF, letters die stonden voor Reformatorisch Politieke Federatie, opgericht in 1975. Hij was voorzitter van de afdeling Zierikzee. Nadat Jaap de Bruijne al commissielid was, werd hij in 1994 raadslid. Het was omdat er geen jongere beschikbaar was. Samen met W.F. Sprengelmeijer vormde hij daar de fractie van SGP/RPF. Tot de herindeling van 1997 bleef hij raadslid.

In 1985 was Jaap de Bruijne benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Het geloof bleef de rode draad in zijn leven. Hij sloot in datzelfde jaar een landelijke ambtsdragersconferentie in Amersfoort af door te wijzen op het moedgevende woord dat Jozua meekreeg toen hij het beloofde land introk: Wees sterk en heb goede moed (Jozua 1:6). Het klinkt ons als een echo achterna.

Huib Uil