Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

Pietatis praxis.

Een non die knielt voor de zwaar bewapende ordetroepen. Het beeld blijft ergens in mijn hoofd hangen. Zuster Ann Roza Nu Tawng woont in Myanmar. De veiligheidstroepen stonden klaar om op burgers te schieten. Ze zag het en kwam in actie. Ze knielde en smeekte de soldaten: “Dood mij, alstublieft, ik wil geen mensen zien sterven”. Later vertelde ze: “Er is niemand om de weerloze mensen te beschermen. Ze moeten zichzelf verdedigen en helpen, want niemand is te vertrouwen. Ordetroepen arresteren en maken mensen af.” Diep overtuigd dat ze deze dappere daad met haar leven zou bekopen, knielde ze neer. Voor mij is ze een geloofsheld. Deze foto houdt mij lang bezig. Zou ik dat ook doen? Opstaan tegen het onrecht en mijn buren beschermen? Eventueel ten koste van mijn eigen leven? 

Terwijl ik deze woorden opschrijf, valt de avondkrant op de deurmat. Ik lees op de voorpagina de kop. Wat Navalni drijft om tot het uiterste te gaan. “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden”. In zijn laatste rede voordat hij werd afgevoerd citeerde Navalni in de rechtszaal deze Bijbelse woorden. Honger naar gerechtigheid drijft hem om terug te keren en zich te verzetten tegen het onrecht in Rusland. Wat een held! Zittend in een concentratiekamp, in hongerstaking, protesterend tegen het onrecht. Voor mij echt een geloofsheld! En wij? 

Geloven doe je in de kerk, dat is waar. De christelijke gemeente is belangrijk. Daar ontmoeten we God en elkaar. Daar aanbidden we God en ontdekken we wie God is en wat Hij in Jezus heeft gedaan. We worden gevormd om een leven te leiden in geloof. We zingen, bidden en houden we elkaar vast in liefde. Om vol te houden. 

Maar geloven is meer dan naar de kerk gaan. Geloven bepaald de keuzes in je leven. Het bepaald de richting die je maakt. We noemen dit pietatis praxis, de praktijk van een gelovig leven. Daar draait het om. Dagelijks keuzes maken, soms dwars tegen de massa in. Omdat je jezelf geroepen weet door God, omdat je God bent toegewijd. 

Met zulke voorbeelden staat de Bijbel vol. Mensen die er voor gaan. Ze maken soms keuzes waar wij onze wenkbrauwen voor optrekken. Noach bouwt een ark. Mozes confronteert Farao. Gideon vecht met een bende, tegen een enorm leger. Voorbeelden van overgave en actie. Voorbeelden voor ons. Pietatis praxis!

Leo Molenaar