Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije Stemmen

  Column

Stoelendans

Er is iets geks aan de hand. De gemeenteraad (Lievense LSD) gaat niet alleen op de stoel van het college van Burgemeester en Wethouders zitten. Ook op de stoel van ambtenaren met het beoordelen van de aanvragen voor coronasteun.

Het college heeft het niet goed gedaan en dus doet Lievense het zelf. Staatsrechtelijk is er niets in aan de hand. De raad heeft het budgetrecht en Lievense maakt er geen geheim van dat hij zijn functie als raadslid ook inzet als belangenbehartiger van spelers in de samenleving.

Toch kraakt het. De taken zijn in gemeenteland helder verdeeld. De raad zet de lijnen uit en kent de budgetten toe. Het college van Burgemeester en wethouders voert het uit met ondersteuning van de ambtenaren. Als je daarvan afwijkt kan dat tot onduidelijkheden leiden. Want Lievense komt straks met een herverdelingsvoorstel en hoewel hij de touwtjes in handen heeft, zijn er nog 22 andere raadsleden die wellicht tot een andere herverdeling willen komen.

Lievense had ook kunnen laten weten aan het college wat er wat hem betreft niet deugt aan de herverdeling van gelden en de opdracht dus terug kunnen geven aan het college. Die had al dan niet het huiswerk over kunnen doen; ondersteund door ambtenaren die de subsidieregels goed kennen.

Maar Lievense is zelf ook ambtenaar (in Noord-Beveland) en weet dus hoe het werkt. De verleiding om dan op de stoel van anderen te gaan zitten is groot. Maar hij zegt zelf al dat de gevolgde procedure nog een staartje krijgt. Dat er nog eens goed over gesproken moet worden. Heb het dan ook over de gevolgde werkwijze van Lievense zelf. Want hoe sympathiek ook voor de cultuurclubs, die er alleen maar wijzer van kunnen worden, gaan hier de rollen wel door elkaar spelen. En laat daar nu juist een indringend rapport over geschreven zijn. Maar zowel de rol van Lievense als van het college dient tegen het licht gehouden te worden. Burgemeester en wethouders geven hun uitvoeringstaken wel heel gemakkelijk uit handen en dat komt niet sterk over.

Aad van der Wouden