Logo wereldregio.nl
Foto:

Kiekieris

  Column

Te wapen

Ik kan me de eerste keer dat ik mocht stemmen nog goed herinneren. Het was in het gemeentehuis van Oudenbosch, waar ik op de ‘bisschoppelijke’ kweekschool zat. Een klein kasteelachtig gebouwtje met een bordes, een statige voordeur met daarachter een gang met deuren en een loket. Het is nu een museum, gewijd aan de zoeaven, soldaten die de paus tevergeefs hielpen zijn grondgebied te verdedigen tijdens de eenwording van Italië. Ik ben ooit persvoorlichter geweest bij een grote ambtenarenvakbond. Op een dag zei mijn baas (Jaap van de Scheur, voor de ouderen onder u) tegen me: ‘Ga jij de poorten van het Binnenhof eens opmeten!’ Ik vroeg hoezo? ‘Dan weten we of er tanks doorheen kunnen en schieten we al die klaplopers van achter hun ramen.’ Ik vermoed dat dat tijdens de vrijmibo is geweest, want in nuchtere toestand had ik hem zoiets nooit horen zeggen. Al moet u niet vergeten dat in het oudste vakbondsgebouw (1896), dat van de diamantbewerkers in Amsterdam, wel een heuse wapenkamer was.

Peter Noordermeer