Logo wereldregio.nl
<p>Wim Klaassen</p>

Wim Klaassen

(Foto: wereldregio)

Luctor et Emergo

  Column

De cursus Omgaan met teleurstellingen gaat hedenmiddag wederom niet door, is de titel van een boekje van Herman Finkers, de man die Almelo op de kaart zette. Omgaan met teleurstellingen is niet gemakkelijk en verdient zeker enige training. Zo vergt Covid-19 heel veel van ons. Te veel misschien. Ieder pakt dit probleem om zijn eigen manier aan. Doorgeleerde viruswaarheidszoekers lobbyen op hun wijze en vergelijken de hoge oversterftecijfers door covid-19 met de jaarlijkse griep. Peren lijken soms op appels. Anders dan in deze pandemie worden bij een ‘normale’ griepgolf geen bijzondere maatregelen genomen. We schudden immers geen handen meer (uitgezonderd een enkele democraat, die strijdt tegen feiten en onderzoek), we stellen onze knuffelcontacten buiten de eigen bubbel uit, we beperken ons bezoek buiten de bubbel, horeca en winkels zijn gesloten, geen sport en geen culturele of andere evenementen. Zet dus dat Trump-petje af en zie dat die maatregelen toch wel verschil maken. Werden bij een griepgolf dezelfde maatregelen genomen als nu bij covid-19 dan zou ook de oversterfte bij griep aanzienlijk lager uitvallen.
Wetenschap is georganiseerd gezond verstand. Omgaan met onzekerheid is zoeken naar orde in chaos. Daarom werkt wetenschap met modellen. Modellen kloppen niet altijd, doordat het voorspellen van de toekomst een pak lastiger is dan verleden verklaren. Modellen voor politieke besluitvorming zijn evenmin perfect.
De Tegenpartij van Koot en Bie floreert als nooit tevoren, ondanks de talrijke splinters. Bundeling van ongenoegen onder het motto ‘Samen voor ons eigen’. Standpunten stoelen op opiniepeilingen en op opiniepraatjes op tv, niet op analyse van problemen en eigen ideeën. De eigen achterban behagen is een grote drijfveer. Dat is een keuze. Snellere vaccinatie een andere.
Ons devies ‘Ik zal handhaven’ is vervangen door ‘Moet kunnen’. Dat helpt niet echt om het virus terug te dringen. Gedoogbeleid is geen beleid, maar wel realiteit. Het staat vrij om een dringend advies in quarantaine te gaan te negeren. Dat heet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid. In het kader van Herstel van Nederland wordt geadviseerd om kwetsbare ouderen te scheiden van onkwetsbare jongeren. Dat schijnt geen discriminatie te zijn. Onderscheid maken tussen wie wel en wie niet gevaccineerd is, is dat wél. De beelden uit Italië (Bergamo) en recentelijk uit Brazilië (Manaus) beklijven kennelijk niet voldoende. Zo schept een vermeende oplossing van het probleem met het virus en zijn opduikende mutaties een nieuw en nog groter probleem, dat de reguliere zorg nog verder ontregelt.
De Minister van volksgezondheid is rechtgeaard Bruenaar. Hij houdt zich ferm staande met zijn lijfspreuk: luctor et emergo. Ondanks een falend systeem. Als optimist leert hij te leven met teleurstellingen. Wij hebben het voorbije jaar geleerd dat onze samenleving minder maakbaar is dan we dachten. Ooit zal het weer beter gaan, hopen we. De hoop sterft als laatste, zeggen Russen.