Logo wereldregio.nl
Foto:

Markante Schouwen-Duivelanders: J.L. Schults 1938-2021

  Column

Wie Joop Schults gekend heeft, zal het beamen: aan niets was te merken dat Joop een succesvol ondernemer was, die een bloeiend bedrijf had geleid. In alle bescheidenheid ging hij zijn weg, maar daarbij steeds denkend aan degenen die hem omringden. Het waren sierlijke eigenschappen voor iemand die niet graag op de voorgrond stond.

Johannes Laurens Schults was een Zierikzeeënaar en is dat zijn hele leven gebleven. Vader Pieter Schults was schilder en zijn moeder was Anna Jacoba van der Welle, ook Zierikzeeënaars. Johannes Laurens, die Joop werd genoemd, was hun oudste kind. De beide voornamen waren afkomstig van grootvader Schults. Vader Piet Schults kon in 1946 het schildersbedrijf overnemen van zijn gelijknamige oom. Vanuit het pand Kinderstraat 3 trok Piet Schults erop uit om te schilderen en te behangen. Particulieren vormden het grootste deel van het klantenbestand voor hem en de drie of vier knechts.

Joop Schults ging naar de Ambachtsschool en volgde avondcursussen schilderen. Ook behaalde hij zijn middenstandsdiploma. Graag had hij verder willen leren, maar daarvoor waren de mogelijkheden er niet. Het schildersbedrijf eiste heel zijn aandacht op. Vooral na de watersnoodramp van 1953 was er veel werk en Joop ging dan ook in dat jaar bij zijn vader werken. Met zijn brommer en handkar trok hij de stad en het eiland in. Zo nodig gingen ook plaktafel en een laddertje mee op de brommer. Vanwege de verkoop van verf, behang en gereedschap werd in 1960 dichtbij de oude vestiging het pand Meelstraat 40, op de hoek van de Kinderstraat, geopend onder de naam ‘Verf en Kleur’. Het jaar erna trad Joop in het huwelijk met Sjaan Schilperoort uit Zonnemaire. Uit het gelukkige huwelijk werden vijf kinderen geboren. De oudste drie, Peter, Dick en Hans, gingen later ook in het bedrijf werken en werden in 1997 mede-eigenaren.

Het schildersbedrijf begon zijn vleugels uit te slaan door steeds vaker ook opdrachten buiten het eiland in de wacht te slepen. Ook met een pand aan de Kromme Elleboog erbij werd duidelijk dat meer armslag nodig was. In 1980 werd daarom het nog steeds in gebruik zijnde bedrijfspand aan de Deltastraat in gebruik genomen. In de jaren negentig groeide het bedrijf verder. Er werkten ruim honderd mensen met veertig bedrijfswagens. Allerlei nieuwe wegen werden ingeslagen met onder meer een eigen spuiterij en betonrenovatie. In 1993 vierde Joop zijn veertigjarig jubileum waarvan vijftien jaar als directeur. Hij gaf veel aandacht aan zijn personeel. Omgekeerd was er ook waardering. Een van zijn medewerkers zei bij dat jubileum: ‘Je kunt altijd bij hem terecht, niet alleen voor het werk, maar ook als je problemen hebt’. Het jaar erna, in 1994, adopteerde Schults Schilders het verankeringsblok van de kabelbaan waarmee de Grevelingendam werd aangelegd. Het bedrijf zorgde voor het herstel van dit monument. Op de foto staat Joop Schults geheel rechts.

In de overlijdensadvertentie van Joop Schults staat bovenaan: ‘In Uw licht zien wij het licht’. Het is een gedeelte uit Psalm 36. Het geloof vormde voor Joop een belangrijk onderdeel van zijn leven. Zijn wortels lagen in de Christelijke Gereformeerde Kerk, maar in de Hervormde gemeente, in de rechtzinnige wijkgemeente, zette hij zijn kerkelijke weg voort. Joop en zijn vrouw Sjaan waren betrokken kerkleden. Hij was vanaf 1993 diaken en leidde onder meer twee bijbelkringen. Joop was ook vice-voorzitter van de Interkerkelijke stichting voor Maatschappelijke Dienstverlening, een samenbundeling van de diaconieën op Schouwen-Duiveland en Sint Philipsland. De overlijdensadvertentie vervolgde met: ‘Na een leven vol zorg voor alles wat hem lief en dierbaar was’. Het was een treffende karakteristiek.

(Zeeuws Archief, collectie Schouwen-Duiveland).