Vrije stemmen | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije stemmen

  Column

Noodtoestand

Ik vind de term ‘noodtoestand’ wat te, maar dat er nodig actie moet worden ondernomen om het klimaat te redden is wel duidelijk. In de week dat we de Ramp van ’53 herdenken, zijn we ons als nooit bewust van de gevaren van de zeespiegelstijging. Dus onderteken de petitie en laten we samen een krachtig signaal laten horen richting de overheid.

Laat ik een voorzet nemen. Als de gemeente de noodtoestand adopteert, dan vraagt dat om actie. Ik pleit voor een ‘commissaris’ die fulltime aan de slag gaat. Een onafhankelijke deskundige met de nodige slagkracht. Zoals het Rijk de Deltacommissaris heeft benoemd, die politieke periodes van vier jaar overleeft en waakt voor de voortgang. Zeeland veiliger maken maar ook nadenken over de economische en ecologische veranderingen.

Het begint bij de gemeente. Laat alles toetsen door die commissaris met een duurzame bril. Laat hem of haar de dwarsverbanden leggen die nodig zijn. Laat hem of haar de samenleving continue informeren over wat ons te doen staat.

Het kan voor de gemeente geen probleem zijn om daarvoor – zeg een ton – op jaarbasis weg te zetten. Of wat meer voor ondersteuning. Laten we het Parijs-akkoord vertalen naar een geografisch afgebakend Schouwen-Duiveland. Schouwen-Duiveland als voorbeeld voor anderen: Schouwen-Duiveland als expertise-gemeente. Die commissaris moet er komen wil de actie van de bezorgde burgers beklijven. De politieke partijen gaan hun verkiezingsprogramma schrijven. Doe uw voordeel met die gratis adviezen. We liggen grotendeels onder de zeespiegel, maar dat wist u al.

Aad van der Wouden