Geestdrift | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

De avondklok.

We hebben in Nederland sinds één week een avondklok. Een nachtelijk straatverbod van 21.00 tot 4.30. We mogen de straat niet meer op. Enkelen zijn uitgezonderd. Maar het gros van ons moet binnenblijven. Voor mij als predikant lastig, omdat ik mijn agenda moet herschikken. Maar dat zij zo.

De avondklok is ingesteld om ons als bevolking te beschermen tegen het oprukkende virus. Tja en die avondklok heeft heel wat voeten in aarde. Heftige discussies in de (sociale) media. De tweede kamer is schoorvoetend akkoord gegaan. Voorstanders zien het als een preventief middel en tegenstanders trekken fel van leer. “Terug naar de spertijd. Een teken van onderdrukking. We hebben een dictatoriale overheid”. Terwijl ik dit schrijf zien we op het nieuws relschoppers. Zij verzetten zich tegen de avondklok en trekken al plunderend door onze steden.

Ik denk dat de tegenstanders van de avondklok het niet helemaal begrijpen. Een avondklok is na 40-45 veel vaker voorgekomen. Landelijk en plaatselijk. In de maanden na de bevrijding was er op het eiland Tholen nog steeds een avondklok. Verder werd er in de maanden na de watersnood van ‘53 op meerdere plaatsen op ons eiland een avondklok ingesteld. Deze avondklok gold van zonsondergang tot zonsopgang en was ingesteld om mens en bezit te beschermen. Om het plunderen van huizen en winkels te voorkomen. Hoe actueel!

Een avondklok is niet alleen jonger maar ook veel ouder dan 40-45. In de Bijbel wordt ook gesproken over een avondklok. Deze was ingesteld ter bescherming van het volk Israël. Mozes, de leider gaf de opdracht dat ieder gezin een schaap of een geit uit de kudde moest halen en moest slachten voor de paasmaaltijd. Hun bloed als een teken op de deurpost smeren en daarna binnenblijven, van zonsondergang tot zonsopgang. Een avondklok! Het is zo oud als Mozes! Die avondklok was destijds ook ter bescherming. Wanneer de mensen binnen zouden blijven, zou de dood niet in hun huis komen. Toch even op straat kijken? Het zou fataal kunnen aflopen! Je zou zomaar oog in oog met de dood kunnen staan.

Niks nieuws dus. Ik zou mij maar aan de avondklok houden. Net zoals het verhaal uit de Bijbel. Je niet aan de opgelegde maatregelen van de overheid houden, zou wel eens fataal kunnen zijn. En een nachtelijk straatverbod is er om ons te beschermen.

Leo Molenaar