Gezond 2021 | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
Foto:

Gezond 2021

  Column

Het Vlaamse tv-programma ‘Iedereen beroemd’ bood een terugblik op het jaar. Geen bekende Vlamingen, maar een onbevangen schooljongen. Hoe hij dit jaar vond? Verschrikkelijk. En waarom dan wel? De lock-down en die Trump. Een heldere samenvatting van twee rampzalige fenomenen, die gemeen hebben dat ze beide zijn ontstaan door menselijk toedoen.

De kracht van Trump is, zoals boezemvriend Rudy Giuliani uitlegde, dat de waarheid voor hem niet de waarheid is. Onbedoeld zei hij dat alle nieuws van Trump fake-news is. Voor een keer sprak Giuliani de waarheid. In een niet als hagiografie bedoeld boek beschreef de Amerikaanse journalist Michael Lewis de moedwillige onwetendheid van Trump. Onwetendheid, die niet berust op onnozelheid of op toeval, maar op een bewuste keuze. Onwetendheid heeft een voordeel, kennis heeft een nadeel. Dat begrijpt Trump. Kennis maakt het leven onoverzichtelijker voor wie de wereld wil inkrimpen tot zijn eigen kijk. Vooroordelen maken het leven overzichtelijker.
Hij is daarmee een icoon van de tijdgeest. Denkbeelden, die niet worden beïnvloed door feiten. Beweringen, die sterker werken dan argumenten. Het probleem is eigenlijk niet dat we te weinig weten, maar dat we zoveel dingen weten die niet zo zijn. Geloof in complottheorieën verspreidt zich als een coronavirus, waartegen nog geen vaccin is of wordt ontwikkeld.

Heeft de pandemie ons geleerd om te leven met onvoorziene en onverwachte risico’s? We zullen ons zelf moeten opschalen. Men doet wat men kan en daardoor blijft er veel liggen, zei de Heer O.B. Bommel. We doen ons best. Dat geeft hoop. Dat geldt ook voor de gemeente.
De installatie van een onafhankelijke rekenkamer als eerste voorbeeld. Graag nog een ruim budget daarvoor. Een nieuw benchmarkonderzoek dat meer inhoudt dan een verzameling van data, maar nu met conclusies en adviezen aan het bestuur, als tweede voorbeeld.
En uitvoering van de raadsmotie van 12 november als derde voorbeeld. Daarin roept de raad de burgemeester op om uitwerking te gaan geven aan zijn wettelijke bevoegdheid om de interne bestuurskracht binnen het college en de ambtelijke organisatie te bevorderen.

Boven aan de agenda staat nu de restauratie van de Oude Haven. Onder grote tijdsdruk is een deskundig rapport uitgebracht over de vele onzekerheden en de grote risico’s voor de belendende monumenten. Schade aan de monumenten door trillingen en onttrekking van grondwater is een groot risico. De vraag is waarom er is gekozen voor een algehele renovatie van de kademuren en niet voor reparatie. Deze risico’s dwingen tot een second opinion door een van de gemeente onafhankelijke deskundige instantie, die deze vragen wel serieus neemt. De gemeente weet dat de waarschuwing in het uitgebrachte rapport cruciaal is voor de dekking van de verzekerde schade. Iedere verzekeraar verplicht zijn verzekerden om reeds bekende risico’s naar vermogen te beperken. Waarvan akte.

Tot slot: zorg voor elkaar, zodat we weer uit ons kot kunnen. Gezond nieuwjaar!