Logo wereldregio.nl
Foto:

Geestdrift

  Column

Wat de toekomst brengt

Op vierde Adventszondag neem ik afscheid van mijn geliefde gemeente als dorpsdominee. In kleine kring, coronaproof, maar in verbinding met velen thuis via livestream. Het hele dorp is huis aan huis uitgenodigd. De Bijbellezingen voor deze zondag inspireren me: God heeft geen tempel nodig, maar mensen om in te wonen. Dat verkondigt de engel Gabriël bij ‘Ave Maria’ op huisbezoek. Hoezo lock down, een engel komt altijd binnen! Ik zie al uit naar mijn eerste vrije Kerst in oorspronkelijke eenvoud: een kind in een kribbe in een ventilerende stal met enkele getuigende herders op bezoek. En later bezoek van (maximaal) 3 koningen als kroon(corona) getuigen. In verwachtingsvol Renesse is het eerste kind al geboren op camping ‘De Toekomst’. Over die camping ging mijn eerste kerstnachtpreek, in de context van ons dorp. Bemoedigd door het kwetsbare kind in ons allen, beginnen we dapper, zonder vuurwerk, met een sterretje aan het Nieuwjaar. Op weg naar de ‘Lente in de kerk’, zoals René van Loon schrijft. Of in ‘ontvankelijk en waakzaam leven van genade’, zoals beschreven in de PKN-nota ’Van U is de Toekomst’. Steeds meer gericht op de kern van geloven en minder op de ballast van de organisatie. De kerk mag nog wel wat meer getuigen in het publieke debat, juist in deze coronatijd. Ook in voorbeeldig gedrag van de goede concentratie, discipline, verantwoordelijkheid, attente zorg. De gedachten en gebeden van Bonhoeffer in zijn dodencel van 1944 zijn nog steeds bevrijdend. Zo kan de kerk op een heel andere wijze een uitzonderingspositie innemen in onze samenleving vol afgunst. Ik hoop voor onze dorpsgemeente dat de vacature van Schouwen spoedig wordt vervuld door een volgende dorpspredikant. Vanuit de nieuwe landelijke ‘Dorpskerkbeweging’ en ‘Pioniersplekken’ is er vast iemand die zich geroepen voelt naar Schouwen te komen. Ondertussen hoop ik op te ademen in een sabbatsjaar: ruimte maken in mijn geest door mijn bibliotheek te zuiveren en te herschrijven, ruimte maken in de pastorie vol herinneringen op zoek naar een gastvrij huurhuis rond ‘Kloosterwelle’, ruimte maken voor familie en vriendschap. Ruimte maken voor een eventuele fietspelgrimstocht rond de Middellandse Zee via Rome en Zuid-Europa, met tussenstop bij de ‘Tent of Nations’ in Bethlehem als hoofddoel en terug via Noord-Afrika, Santiago in Spanje naar Schouwen. Voldoende stof voor een nieuwe serie columns na deze laatste van 225. Maar die ruimte gun ik nu aan mijn collega’s, als geestelijke ‘influencers’. Adieu!

Piter Goodijk