Logo wereldregio.nl
Foto:

Feest in Oosterland. J.C. van der Have 25 jaar burgemeester

  Column

Honderd jaar geleden, op dinsdag 16 november 1920, was het feest in Oosterland. Burgemeester J.C. van der Have was 25 jaar burgemeester en dat werd gevierd. Het was een eerste klas dorpsfeest waarin de jubilaris centraal stond.

Jan Cornelis van der Have (1856-1925) is zijn hele leven Oosterland trouw gebleven. Hij werd er geboren en overleed er. Jan was de zoon van Adriaan van der Have, landbouwer van beroep. Tegen het uitdrukkelijke advies van jhr. W.D. de Jonge, voormalig districtscommissaris en lid van Provinciale Staten, in werd hij in 1853 burgemeester van Oosterland. Ondanks de bezwaren wist Adriaan van der Have snel het vertrouwen van velen te winnen en de viering van zijn veertigjarig ambtsjubileum in 1893 werd een groot feest.

Jan Cornelis van der Have volgde zijn vader in 1895 op. Een jongere broer van hem was Daniël Johannes van der Have, de grondlegger van het Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have in Kapelle (Zuid-Beveland). Jan-Kees volgde zijn vader ook op als landbouwer op de boerderij Spuiwijck. Naast burgemeester was hij onder meer dijkgraaf, president-kerkvoogd van de Hervormde gemeente en rentmeester van de ambachtsheer. Van der Have liet in 1919 de nog bestaande grote villa Oostkenshil aan de Molenweg bouwen. Jan, die ongehuwd bleef, woonde er met zijn zus Maatje, eveneens ongehuwd. Gemoedelijk als de Oosterlanders zijn, werden de twee bij hun voornamen aangeduid: Jan Kees van d’r Ôave en juffrou Môtje.

Hoewel herfst was het die zestiende november 1920 mooi weer. De feestdag begon ’s morgens om negen uur met een half uur klokluiden. Tegen tien uur werd de jubilaris afgehaald aan zijn woning door gemeentesecretaris L.J. van Vessem. Voor de villa stond een prachtig bloemstuk en bij het toegangshek was een erepoort. Van Vessem nam de burgemeester mee naar het gemeentehuis, nu de voorruimte van de Hervormde kerk. De hele weg ernaar toe was herschapen in een laan met guirlandes (bloemenslingers) en vlaggen. Voor het duo liepen een paar meisjes die lovertjes strooiden.

Bij de Markt stond ook een erepoort. Oosterlands Fanfare begeleidde het tweetal naar het gemeentehuis. De raadzaal was met bloemen versierd. Wethouder S. de Rijke schetste de loopbaan van de jubilaris en dankte hem voor zijn inzet. Namens de burgerij bood hij meubels voor de serre aan. ‘De jubilaris dankte, diep geroerd, voor de hulde’, aldus de Zierikzeesche Nieuwsbode.

Toen het gezelschap naar buiten kwam met de burgemeester voorop stond daar de Christelijke zangvereniging V.Z.O.S. onder leiding van H.G. van den Doel gereed die enkele liederen zong en Psalm 134. De schoolkinderen volgden dat voorbeeld en zongen een drietal liedjes. Anderhalf uur hield de burgemeester receptie in het gemeentehuis en er volgden enkele toespraken.

Tot de gemeente behoorde ook Sirjansland. Begeleid door een erewacht van zestig ruiters ging het gezelschap in rijtuigen daarheen. Bij de ingang van het dorp stond de muziekvereniging uit Ouwerkerk gereed om een serenade te geven. Op het schoolplein zongen de kinderen liedjes. Het hoofd van de school sprak de jubilaris toe. In dat schoolgebouw sprak ook het Tweede Kamerlid De Muralt, eerder werkzaam op het eiland als waterschapsingenieur. Ook het kerkenraadslid Olree voerde het woord en opnieuw was de burgemeester ‘zichtbaar ontroerd’.

’s Avonds was Oosterland verlicht en werd op de Markt een concert gegeven. Weer ging het naar Sirjansland want ook daar was een optreden van de muziek. De avond tevoren had de burgemeester gezorgd dat de armen krentenbrood, boter, kaas, vlees en spek kregen. De schoolkinderen en de knipsters van de versieringen kregen van de jubilaris later een traktatie en de muziek- en zangverenigingen giften.

Huib Uil