Vrije stemmen | Wereldnieuws uit je regio | wereldregio
Logo wereldregio.nl
<p>Aad van der Wouden</p>

Aad van der Wouden

(Foto: )

Vrije stemmen

  Column

Brouwerseiland

Laat het nu even niet gaan of je voor of tegen bent. De meningen zijn (gelukkig) verdeeld. Maar als het om een betrouwbare overheid gaat, is er wel iets te zeggen. De door LSD, SGP, CDA en GroenLinks vooruitgeschoven posten (de wethouders namelijk) zijn allemaal vóór. Hebben keer op keer met samengewerkt. Hebben zich laten betalen door voor de ambtelijke inzet. Collegiaal bestuur heet dat.

De raad zelf zei in 2017 ook in meerderheid ja, inclusief de tegenstanders vanuit LSD, SGP en CDA.

Totdat het publiek zich roeren en de politiek met slappe knieën omging: geen grootschalige recreatieve projecten meer. werd door het college van B en W aan het lijntje gehouden en de raad haalt de hete kolen volgende week uit het vuur.

Of je nu voor of tegen bent, maar wie zou op die manier behandeld willen worden door de gemeente? Wie zou gemaakte kosten niet proberen te verhalen?

Onlangs kwam er een rapport naar buiten waarin stond dat raad, college en ambtenaren langs elkaar heen werken: gebrek aan afstemming. Zie hier het resultaat. De één weet niet van de ander waarmee deze bezig is.

Ze hebben allemaal gelijk, zal vast wel. Maar de rekening komt en maakt mijns inziens grote kans van slagen. Wie overtuigt een rechter dat Schouwen-Duiveland zich niet verbonden heeft aan het project. Er liggen getekende overeenkomsten, die keer op keer gedeeld zijn met de raad. Die wist ervan. Zo zijn er wel meer projecten gesneuveld. Het voelt niet goed.

Aad van der Wouden