Logo wereldregio.nl
<p>Huib Uil</p>

Huib Uil

(Foto: Wereldregio)

Markante Schouwen-Duivelanders: Lianne Holty-van der Wekken (1960-2020)

  Column

Lianne Holty-van der Wekken overleed na een slopende ziekte. Ze kreeg op allerlei manieren bekendheid, bij het publiek als columniste in de WereldRegio. Met haar ging een betrokken lid van onze samenleving heen. Op verschillende terreinen was ze actief; het meest zal ze herinnerd worden vanwege haar innemende persoonlijkheid.

Cornelia Joppa van der Wekken was er een van een tweeling: een dochter en een zoon. In de geboorteadvertentie schreven Johan en Jannie van der Wekken dat ze, samen met hun oudere zoontje, toen nog: Ceesje, ‘met grote blijdschap’ kennis gaven van de geboorte. Het meisje werd vernoemd naar haar beide grootouders, het jongetje Theun naar opa Smalheer. Tussen de auto’s en de lucht van benzine en olie groeide Lianne op want vader Van der Wekken had een garage op de hoek van het Jannewekken en de Driekoningenlaan. Die Fiat-garage was een begrip in Zierikzee.

Lianne bezocht de Theo Thijssenschool en daarna de Rijksscholengemeenschap Professor Zeeman. Ze had talenten genoeg om het VWO te volgen. Bij de eindstreep had ze nog een herexamen maar ook die barrière nam ze vlot. Arts wilde ze worden, maar omdat ze uitgeloot werd, was haar tweede keus om scheikunde te studeren in Leiden. Na een jaar kon ze alsnog beginnen aan de studie geneeskunde aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam. 1982 was een mooi jaar voor het gezin. Lianne slaagde voor haar kandidaatsexamen en broer Teun voor het ingenieursdiploma aan de HTS in Apeldoorn.

Wie weet een goede keus te hebben gemaakt, heeft niet zo veel moeite die met succes af te ronden. Dat gold ook voor Lianne. In 1984 haalde ze haar doktoraal en twee jaar later mocht ze zich arts noemen. 1986 was ook het jaar waarin ze in het huwelijk trad met Herman Holty, ook uit Zierikzee. Het paar had Rotterdam als woonplaats maar vanzelfsprekend werd het huwelijk in het Zierikzeese stadhuis voltrokken. Pa Van der Wekken en broer Kees hadden gezorgd voor een stoet van Fiats met voorop de nieuwe Crome, die pas twee maanden later officieel op de markt zou komen. De goede relaties met de importeur hadden gezorgd voor die primeur. Het huwelijk van Lianne en Herman werd bekroond met twee zoons.

Op haar vakterrein was Lianne werkzaam op allerlei manieren, maar de jeugd nam een centrale plaats in. De jeugdgezondheidszorg, preventieve gezondheidszorg, vaccinatie, kraamzorg waren terreinen waarop Lianne grote bekwaamheid aan de dag legde. Collega’s noemden haar een gedreven professional en manager. Als eigenschappen werden genoemd: doortastendheid, integer, betrokken en op samenwerking gericht. Velen, die met haar samenwerkten, herkennen het.

Toen het gezin weer in Zierikzee neerstreek was dat in veel opzichten een thuiskomen. De doorbraak in bekendheid kwam doordat ze gevraagd werd als columniste in de Wereldregio. Het schrijven gaf haar veel voldoening. In 2019 verscheen een bundel met columns waarvan ze het eerste exemplaar aanbood aan het hoofd van haar lagere school Joop Goedhart. Op die school had ze leren schrijven. De opbrengst was voor de Brede school in de Noorderpolder, de opvolger van de Theo Thijssenschool.

Bestuurlijk was Lianne actief in de raden van toezicht van de stichting Obase en van het Gors. Ook was ze voorzitter, later bestuurslid van het hospice Kaaskenshuis. Haar maatschappelijke verdiensten werden in 2019 erkend door middel van het ridderschap in de Orde van Oranje-Nassau. Mooi was dat ook haar man Herman Holty tegelijkertijd een koninklijke onderscheiding kreeg. Twee glunderende mensen waren die middag het hoogtepunt in het gemeentehuis. Niet minder was het in februari van dit jaar een hoogtepunt toen speciaal voor haar de reünie werd vervroegd van haar 6 VWO-klas.

Huib Uil