Logo wereldregio.nl

Kiekieris

  Column

Spin

Er zit een week een dikke kruisspin voor het keukenraam. Hij, zij kan ook, heeft een slordig webje, dat bij het dichtslaan van de voordeur hevig trilt. Om het diertje hangt een klein kerkhofje van uitgezogen lijkjes. “Ruhet, ihr ausgezogenen Glieder, gaat het dan soms door mijn hoofd, van de oude pruikenkop JSB. Al kun je het Duitse ‘ausgezogenen Glieder’ niet een op een vergelijken met uitgezogen vliegenlijkjes, dunkt mij. Juffrouw Verberkmoes, onze Deutschlehrerin, kan ik het niet meer vragen. Dat zij ruste onder de vleugels van de almachtige. Daar zal ze wellicht wel orde kunnen houden. De herfstneerslachtigheid slaat ook weer toe. Het is niet mijn jaargetijde. Schoolgewijs beukenootjes zoeken in Schuddebeurs, als vroeger, doen we niet meer Als je ‘neukebootjes’ zei, kon je een klap voor je harses krijgen. Wandelen in dat bos was ook niks, je bent er in tien minuten doorheen. Ik begrijp die kruisspin wel. Blijf zitten waar je zit. Dat het beestje nog maar zeven pootjes heeft, noopt mij tot extreme zorgzaamheid.

Peter Noordermeer