Logo wereldregio.nl
Foto:

Kiekieris

  Column

Truus

Wij zitten bij de SNS-bank en bij de Rabo. Twee rekeningen, niet omdat we zoveel geld hebben. Het is in de loop der jaren zo gegroeid. Van elke bank hebben we twee, soms wel vier pasjes. Ik verlang nog wel eens terug naar de oude Nutsspaarbank in Zierikzee. Er zaten allemaal mensen achter een bureau met een typemachine en helemaal achterin zat de directeur, toevallig mijn buurman en vismaatje. Bijna al die mensen kenden de rekeningnummers van hun klanten uit hun hoofd, ook Truus. (In 1969 bestond de bank 125 jaar. Met twee anderen heb ik toen de feestelijkheden mogen organiseren, waaronder een gratis boottocht voor de bejaarden van het eiland en een schoolsportdag.)

Nu zitten we dus met die digitale bankpassen. Afgelopen week was ik er een kwijtgeraakt, net op het moment dat ik een stapeltje rekeningen wilde betalen. Op dat moment miste ik Truus bij wie ik gewoon een stapeltje betaalopdrachten kon inleveren, die ze onder dankzegging in ontvangst nam. Hoe zou het met haar zijn…?

Peter Noordermeer