Logo wereldregio.nl
Aad van der Wouden
Aad van der Wouden (Foto: )

Vrije stemmen

  Column

Klagen

In een paar jaar tijd is het aantal klachten over gemeentelijk handelen verdubbeld. En dat is best verontrustend in de periode dat de ambtelijke organisatie steeds zegt te investeren in klantvriendelijk handelen.Voor een deel wordt de sterke toename toegeschreven aan het feit dat er digitaal geklaagd kan worden. Gelukkig nemen burgemeester en wethouders daar geen genoegen mee en zeggen ze dat er werk aan de winkel is. Tegelijkertijd klagen we gemakkelijker en kan de groei niet alleen aan het functioneren van de gemeente toegeschreven worden.
Maar als tientallen mensen de moeite nemen officieel te klagen zegt dat wel iets. Kijk, klagen gebeurt er veel meer. Op verjaardagen bijvoorbeeld. Klagen over het groenbeheer en vooral ook klagen over parkeercontroleurs en andere toezichthouders. Klagen over de vergeefse moeite die gedaan moet worden om een bouwplan in te dienen, dat keer op keer teruggestuurd wordt omdat er een ambtenaar niet tevreden is over de ingediende plannen. Klagen over grotere projecten, die maar niet van de grond komen.
Ik ben dan ook benieuwd welke acties burgemeester en wethouders gaan ondernemen om het aantal klachten terug te dringen. Een overheid moet daar gevoeliger voor zijn dan een regulier bedrijf. Een gemeente heeft immers geen concurrentie. Je paspoort aanvragen in Veere omdat het daar sneller of vriendelijker kan, behoort immers niet tot de mogelijkheden.
Het tegengaan van de klachten heeft trouwens nog een belangrijke reden. Het doet je vergeten dat er door heel wat mensen in het gemeentehuis keihard gewerkt wordt. En dat ambtenaren voor een deel hebben uit te voeren wat politiek wordt bedacht. Maar goed, ik ben benieuwd naar de cijfers over dit jaar. Een mooie thermometer voor de cliëntgerichtheid en klantvriendelijkheid.