Logo wereldregio.nl
Foto:

Vrije stemmen

  Column

Poldertracé

De dorpsraad van Burgh-Haamstede heeft het slim bekeken. Nu er miljoenen naar Zeeland komen omdat de marinierskazerne niet komt, ziet de dorpsraad een kans een graantje mee te pikken. Het zo gewenste Poldertracé dat Burgh-Haamstede moet ontlasten, ligt als plan al jaren op de plank, maar het wil er maar niet van komen. Wie de kering op of af gaat komt in een rare U-constructie, waar eigenlijk een doorgaande weg had moeten komen. Het rijk gaat economisch zware tijden tegemoet dus als het nu niet lukt kunnen we wel weer enkele decennia wachten op nieuwe kansen.

De kans dat de dorpsraad het voor elkaar krijgt is niet groot, maar wat mij wel opvalt is dat dit het enige initiatief is op Schouwen-Duiveland om mee te pikken uit de rijksruif. In het gemeentehuis lijkt niemand op het idee gekomen om ook een poging te ondernemen. En er zijn toch voldoende zaken, waarvoor rijkssteun te vragen is. Het rijk lijkt even als was in handen van de Zeeuwse bestuurders.

Denk bijvoorbeeld ook aan de zoetwaterpijp voor de boeren. Kost 25 miljoen euro; een schijntje voor het herstel van bestuurlijk vertrouwen. Vanuit de sector wordt ervoor gepleit, maar waar ligt de brandbrief van het gemeentebestuur?

Kortom een gemiste kans en de pap lijkt grotendeels gestort. Maar nu de dorpsraad de brief naar het provinciebestuur heeft gestuurd, moet de provincie wel antwoord geven. En dan zal duidelijk worden of de compensatie voor Zeeland vooral door Middelburg zelf opgesoupeerd gaat worden of dat er ook aan de regio’s gedacht wordt.

Aad van der Wouden