Logo wereldregio.nl
Foto:

Vrije stemmen

  Column

Zoethoudertjes?

Twee opvallende besluiten. Sirjansland krijgt 25 mille om een dorpsplan te schrijven. En poppodium Brogum €35.000 om zelf een nieuw toekomstplan te schrijven. Het vorige dure rapport ligt al in de prullenbak. Twee besluiten van burgemeester en wethouders met een bijzondere overeenkomst.

Want een studie over zowel Sirjansland als Brogum leidt tot plannen. Plannen waarvoor de gemeente nog geen enkele cent gereserveerd heeft. Wie gaat er voor een nieuwe auto kijken als er niks op de rekening staat? Sterker nog, als het huishoudboekje aan alle kanten kraakt?

Brogum wordt al bijna twintig jaar aan het politieke lijntje gehouden, dat de term ‘onbehoorlijk bestuur’ meer dan rechtvaardigt. En Sirjansland is ook nauwelijks bedeeld door de gemeente. Wie A zegt, moet B zeggen. Na de zomer moet de begroting weer opgesteld worden en zal er voor Sirjansland en zeker Brogum geld gereserveerd moeten gaan worden. Waarom anders nu zestigduizend euro uitgeven aan onderzoeken?

Financiën-wethouder Joppe (CDA) hield vooralsnog naast de verwachte tekorten alleen nog rekening met de ontsluiting van Zierikzee, de brandweerkazerne en het onderwijs. Met de net genomen besluiten voor Sirjansland en Brogum kunnen deze twee onderwerpen ook weer aan het lijstje toegevoegd worden. Anders zijn het niets anders dan ‘politieke zoethoudertjes’ en daar ziet niemand op te wachten.

Aad van der Wouden