Logo wereldregio.nl
Foto:

Raar

  Column

Geen krieken zonder stenen ofwel niemand is perfect. Neem nu de klinkers van de bestrating in plan Buzee, die ruim 200.000 euro meer kosten dan werd begroot. Dat kan gebeuren, maar waarom komt dat voor rekening van de gemeente? Wordt er soms in regie gewerkt in plaats van op basis van aangenomen werk? Dat is riskant. De restauratie van de Zuidwellebrug liep ook niet zo lekker. Interessant is hoe die steeds terugkerende overschrijdingen worden gedekt, zeker in het licht van het preventieve provinciale toezicht. Overschrijdingen kunnen niet meer in 2019 worden geduwd. Wellicht kan er worden geput uit een ons onbekende reserve.

Versneld subsidie voor salarissen Laco, kopte deze krant. Laco exploiteert als huurder het sportcentrum van de gemeente. Het is volledig voor rekening van de gemeente bekostigd. De gemeente subsidieert het onrendabele deel van de exploitatiekosten, inclusief de volledige huursom, zodat de huur per saldo nihil is. Die huurbetalingen gaan broekzak-vestzak, d.w.z. Laco betaalt de huurfacturen met btw en krijgt de huursom van de gemeente weer terug via subsidie. De gemeente geniet zo aftrek van voorbelasting. De gemeente dekte claims wegens concurrentievervalsing af door een algemeen-belangbesluit, waardoor de mededingingsregels buiten spel zijn gezet.
Laco blijkt het afgelopen kwartaal de huur niet te hebben betaald, maar Laco heeft wel de subsidie daarvoor ontvangen. Nu vraagt Laco aan de gemeente om vooruitbetaling van de totale subsidie voor het komende halfjaar ad 340.000 euro. De gemeente toont daarvoor begrip en zegt er rekening mee te houden dat Laco op enig moment ook nog eens kwijtschelding van de huur gaat vragen. Raar. Kwijtschelding van per saldo niet betaalde huur is extra subsidie bovenop de totale jaarsubsidie van 680.000 euro, volgens meester Bartjens. Is er weer een reserve gevonden?

Covid-19 plundert in veel steden de gemeentekas. Een voorzichtig financieel beleid is geboden om bestand te zijn tegen de grote terugval in inkomsten en de grote toename van kosten in de sociale sector. Middelburg overweegt een benchmarkonderzoek om te zien waarom die stad zoveel meer uitgeeft aan bepaalde zaken dan andere steden. Onze gemeente heeft dat al meermalen laten onderzoeken. Een recent rapport ligt al ruim een half jaar onder in de lade. Toch heeft de raad een begroting voor 2020 vastgesteld zonder kennis te nemen van dit rapport. Raar. De kadernota 2021-2024 is uit, maar blijft in nevelen gehuld. De wethouder signaleert terecht zeer grote problemen en verwijst door naar de raad die aan zet is. De raad kan kennelijk zonder benchmarkrapport en zonder kadernota verantwoord oordelen. Of beschikt de raad over voor ons verborgen gebleven informatie? Raar. Openbaarheid en heldere communicatie naar de burgers toe hebben voor onze gemeente allerminst prioriteit. Niet omdat het moeilijk is, durft de politiek het niet aan, maar omdat de politiek het niet durft, is het moeilijk. Ik zeg dit Seneca na.

Inderdaad, de raad is aan zet.

Wim Klaassen