Logo wereldregio.nl
Foto:

C.M. Padmos (1931-2013)

  Column

Tot kort voor de herindeling in 1997 kende Schouwen-Duiveland een aantal karakteristieke gemeentesecretarissen. Ze hadden met elkaar gemeen dat ze onderop de ladder waren begonnen en vooral zichzelf hadden bekwaamd. Als overheidsdienaren oude stijl zorgden ze voor stabiliteit en waren, op de achtergrond, de bewakers van continuïteit met een open oog voor wenselijke veranderingen. De Jonge van Westerschouwen, Van Wijck van Middenschouwen, Van der Maas van Duiveland, De Groot van Bruinisse en Izeboud van Zierikzee. Het zestal werd compleet gemaakt door Padmos van Brouwershaven. Af en toe schoof Jannie de Kok als zevende aan. Zij was gemeentesecretaris van Sint Philipsland, dat vanaf de jaren zeventig nauw samenwerkte met de zes gemeenten op Schouwen-Duiveland.

Cornelis Marinus Padmos werd geboren in Bruinisse als zoon van een bakker. Cors ambities lagen niet in de bakkerij. Toen hij in 1950 het MULO-diploma op zak had, werd hij getipt dat er een vacature kwam op de secretarie van Dreischor. Burgemeester-secretaris Vermeulen zag wel wat in Cor en zo begon hij op 1 december 1950 zijn ambtelijke loopbaan als leerling-ambtenaar tegen een maandsalaris van 25 gulden. De loopbaan werd onderbroken doordat hij in militaire dienst moest. Cor diende Hare Majesteit als matroos bij de Koninklijke Marine. Ten tijde van de watersnoodramp in 1953 was hij op verlof bij zijn ouders in Bruinisse maar kreeg al snel toestemming mee te helpen bij het herstel van Dreischor.

In 1954 werd Cor Padmos tweede ambtenaar. Cor studeerde in die periode voor het diploma Gemeenteadministratie I. Menig ambtenaar deed er iets bij. Cor werd in 1954 secretaris-administrateur van de gemeentelijke instelling voor sociale zorg. Ook werd hij ambtenaar van de burgerlijke stand. Levensvreugde vond Cor met Cathalina Haeck, ook uit Bruinisse. Het huwelijk, gesloten in 1957, werd gezegend met twee dochters: Marian en Els. In 1961 vond de gemeentelijke herindeling plaats waarbij Dreischor opging in de nieuwe gemeente Brouwershaven. Hij werd hoofd van de afdeling financiën in de rang van adjunct-commies A. In 1969 werd Cor Padmos hoofd van de afdeling algemene zaken en daarmee de tweede man op de gemeentesecretarie.

Voor de hand liggend was dat hij in 1973 benoemd zou worden in de vacante functie van gemeentesecretaris. Dat gebeurde echter niet, tot zijn teleurstelling. Toen het mis ging met de nieuw benoemde, smaakte Cor Padmos het genoegen dat hij alsnog, in 1977, werd benoemd. Het betekende ook dat hij van Dreischor naar Brouwershaven verhuisde waar een ambtswoning was. Veel vergde Cor Padmos van zichzelf om zo goed mogelijk zijn functie uit te oefenen. Menig Brouwenaar kon ’s avonds het licht zien branden in zijn werkkamer op de verdieping van het kleine pand naast het stadhuis, dat bij de secretarie was getrokken. Hij moest er ook de lichamelijke gevolgen van ondervinden. Toch krabbelde hij steeds weer op.

Wanneer ik hem opzocht in zijn werkkamer in Brouwershaven, trof ik iemand aan die een groot hart had voor de samenleving. Het zich inzetten voor een ander ging bij Cor Padmos heel ver. Daarbij hoorde dat hij zichzelf wegcijferde. Cor Padmos was ook iemand die niet zo goed kon delegeren. Bij hem moet dat niet negatief worden geduid. Liever dan iemand anders ermee lastig te vallen, deed hij het werk zelf. Werken was voor hem een hobby, merkte hij zelf op.

In 1991 maakte Cor Padmos gebruik van de regeling voor vervroegd uittreden. Hij had veertig dienstjaren erop zitten. Zijn afscheid op 29 november 1991 in het Tonnenmagazijn te Brouwershaven werd een hoogtepunt. Cor Padmos was drager van de eremedaille in goud in de Orde van Oranje Nassau.

Huib Uil