Logo wereldregio.nl

Vrijdicht

  Column

Op reis naar vele oorden
Zocht hij ware woorden
Onder het hemels gewelf
Dicht hij nu voor zichzelf

Jan Greijn