Logo wereldregio.nl
Foto:

Kiekieris

  Column

Hemelvaart

Wie weet nog wat Pinksteren inhoudt? Als katholiek jongetje leerde je dat de Heilige Geest op je neerdaalde en iets met vurige tongen boven je hoofd. In die tijd geloofde je dat, blind van vertrouwen. En met Hemelvaart was Jezus ten hemel opgerezen, een beetje zoals een raket, denk ik. Daarna moesten we het zelf maar zien te rooien op deze aarde. Eerst heel populair zijn maar dan door een foute nepregering aan een kruis geslagen worden. Ik zou er ook vandoor gaan. Enfin, gelukkig komt Hij elk jaar met Kerstmis weer terug. De middenstand zou lelijk opkijken als Hij eens een paar jaar oversloeg. Die mensen die niet meer weten waar Pinksteren voor staat, zien waarschijnlijk ook het verschil niet tussen de Kerstman en Sinterklaas. Het is ook verwarrend. Op de lagere school leerde ik overigens dat katholieken veel blijer uit hun ogen keken dan anderen en een en al vreugde uitstraalden. Ik heb dat onderzocht, en vastgesteld dat er in Zierikzee destijds verdomd weinig geloofsgenoten rondliepen.

Peter Noordermeer