Logo wereldregio.nl

Markante Schouwen-Duivelanders - Giel Overbeeke (1943-2019)

  Column

 

Vorig jaar overleed Giel Overbeeke, vooral in Schouwen op allerlei manieren bekend. Giel was een levenslustig type met een open oog en oor voor zijn omgeving. Hij was ook iemand die zich op onbaatzuchtige wijze voor anderen inzette.

Machiel Krijn Overbeeke werd geboren in Burgh. In zijn geboortejaar 1943 begon de oorlogsdreiging opnieuw toe te nemen. Nadat de Verenigde Staten zich hadden gemengd in het oorlogsgeweld en de helpende hand aan Engeland hadden toegestoken, werd het duidelijk dat een invasie van het Europese vasteland te verwachten was. Duitsland stond voor de taak om op een aantal fronten te vechten. Die aan de oostzijde, tegen Rusland, was een van de ernstigste bedreigingen. Op Schouwen-Duiveland was in 1943 alles nog betrekkelijk rustig, maar een jaar later zou dat gaan veranderen.

Vader C.A. Overbeeke was werkzaam in de landbouw. Hij was ook sluiswachter maar zijn uiteindelijke beroep werd havenmeester in Burghsluis. Daar woonde het gezin aan de Nieuwe Havenweg. Tussen Giel en het water werd een levenslange band gesmeed. Daar zag het aanvankelijk niet naar uit want Giel ging naar het Groningse Winschoten waar zijn oom een kantoorboekhandel had. Het was de bedoeling dat hij de zaak overnam maar binnen zitten was niets voor Giel. In 1966 was hij weer thuis en werkte enkele jaren op een camping.

In 1972 volgde Giel zijn vader op als havenmeester van Burghsluis. Hij bleef dat tot zijn pensionering, eerst bij de gemeente Westerschouwen, vanaf 1997 de gemeente Schouwen-Duiveland. De haven van Burghsluis was uitgegroeid van een kleine landbouwhaven tot een haven die werd ingezet voor de bouw van de stormvloedkering in de Oosterschelde. Daartoe was de haven vergroot. Vanaf de jaren zeventig werd Burghsluis steeds belangrijker voor de pleziervaart. Goede contacten waren er met de daar gevestigde watersportvereniging. Giel had zijn kantoortje bij de haven in de vorm van de top van de vuurtoren van Haamstede. Toen die vervangen moest worden, kreeg de spits een nieuw leven als havenkantoor.

Ondertussen was Giel in 1974 in het huwelijk getreden met Mieke Sacré. Van jongs af aan was Giel vertrouwd geraakt met de reddingsboot waarop zijn vader opstapper was. Aanvankelijk was die boot gestationeerd bij Burghsluis, later aan de kering. 32 jaar lang rukte Giel als opstapper en stuurman ruim zevenhonderd keer uit en zette 1500 mensen weer aan wal.  Toen Giel in 2000 afscheid nam van de Reddingsmaatschappij werd hij lid in de Orde van Oranje-Nassau. Giels belangstelling voor het verleden van het reddingswerk bracht hem in aanraking met Wim de Vrieze. Gesteund door hun beider echtgenotes lieten ze in 2005 een boek verschijnen onder de titel: Schipbreuk voor de Schouwse kust, 1824-1999. De resultaten van langdurig onderzoek zijn erin verwerkt.

Reizen deden Giel en Mieke graag. Hun vakanties brachten ze het liefste door in de bergen of op de wadden. Met hun camper maakten ze lange reizen met de natuur als belangrijkste criterium. Maar ook te voet; ze maakten een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Op 22 maart 2004 vertrokken ze, met een noodgedwongen onderbreking, waardoor een herstart nodig was. Zij deden het voor een goed doel: de aidsweeskinderen in Zambia, het project van Anne Martens. Bij hun terugkomst bleek dat Giel en Mieke bijna 9000 euro hadden opgehaald. Het was een nettobedrag want hun onkosten betaalden ze zelf.

Giel Overbeeke was lid van het Straocomité Burgh-Haamstede en zette zich zo'n 36 jaar in voor het behoud ervan. Tot slot had Giel nog een andere hobby, samen met Mieke: bowling. Met collega's van de gemeente vormde hij een eigen team. Later vormde hij een ander team, met de veelzeggende naam Forever Young als een knipoog naar de leeftijden en grijzende haren.