Logo wereldregio.nl

Vrije stemmen

  Column

Jammer. Burgemeester en wethouders gaan voortaan niet meer meteen naar buiten met hun besluiten. Ze houden ze een week vast, zodat de raadsleden ze kunnen lezen. Dat heeft het college eenzijdig onder druk van de gemeenteraad besloten. Tot nu toe vergaderde het college dinsdagmorgen en werden de besluiten 's middags wereldkundig gemaakt. Maar daar is een streep doorgezet.

En daarmee schuift het bestuur een wederzijdse afspraak opzij met de media op het eiland; zonder enige vorm van overleg.  Het is de eerste communicatiedaad van Groen Links-wethouder Ankie Smit die immers verantwoordelijk is voor de communicatie. Een verrassend besluit. Ook is onder haar verantwoordelijkheid besloten dat de media de agenda niet meer krijgen om zo een beeld te kunnen hebben van wat er ter tafel komt.

Als je de samenleving (de media is maar een doorgeefluik) later gaat informeren over je besluiten onthoudt je de inwoners belangrijke informatie. En dat in 2020. Ook zullen veel raadsvoorstellen pas kort voor de gemeenteraadsvergadering naar buiten komen. En daarmee perk je de mogelijkheid in om er als inwoners actie op te ondernemen behoorlijk. Welke zwaarwegende argumenten heeft het college eigenlijk? Volgens Smit krijgen raadsleden nu een week de tijd om de besluiten te bestuderen voordat de samenleving ze mag zien. En twee, burgers zouden niet altijd begrijpen dat een besluit van B en W nog geen raadsbesluit is. Kom op zeg, de burger is niet zo gek dat ze wat langer dom moet worden gehouden.  

De media worden met minimaal een week vertraging buitenspel gezet. Het geeft ook nog eens aan, dat het college wel erg snel in haar schulp kruipt als raadsleden hun tanden laten zien. Want het is voortaan de raad die bepaalt wanneer een raadsvoorstel openbaar wordt. Een voorgenomen besluit kan dus weken geheim blijven. Wie herinnert zich nog de overvaltactiek  van de raad om de onroerendzaakbelasting voor bedrijven te verhogen? Nul kans op inspraak. Het moet niet gekker worden. Jammer, mevrouw Smit. Dat had ik niet verwacht van u.