Paula Schot
Paula Schot Foto: Picasa

Schot legt taken tijdelijk neer (inclusief verklaring)

Algemeen

Wethouder Paula Schot (SGP) heeft haar taken tijdelijk neergelegd. Dat heeft ze de gemeenteraad laten weten. Ze verwacht binnenkort tekst en uitleg te kunnen geven over de situatie waarin ze is beland. Schot heeft zich niet aan bouwregels gehouden met de renovatie van haar woning. Er is een strafrechtelijk en bestuurlijk onderzoek naar haar gestart.

Ze heeft de volgende verklaring  naar de gemeenteraad gestuurd:

Geachte leden van de Raad,

In navolging op mijn mededeling in uw presidium van 30 januari 2023 en de berichtgeving over het niet naleven van de vergunningsvoorschriften voor de verbouwing aan de woning van mij en mijn echtgenoot heeft het college van burgemeester en wethouders zonder mijn persoon in mijn hoedanigheid als wethouder hierover een verklaring afgegeven. Ik hecht eraan om u in navolging daarvan en vooruitlopend op mijn verantwoording in uw gemeenteraad middels deze brief nader te informeren, omdat dit ook mijn functioneren als wethouder en het aanzien van onze gemeente raakt.

Het leek me vanuit mijn functie als wethouder het beste als ik me niet met de verbouwing zou bemoeien. Het is om die reden dat het contact met opdrachtnemers bij mijn man lag. Dat is achteraf bezien een verkeerde inschatting van mij geweest. Ik had er, mede gezien mijn publieke functie als één van uw wethouders, bovenop moeten zitten. Het spijt mij dat ik uw raad hierin teleur heb gesteld, en teleur stel. Om die reden leg ik hierover verantwoording aan uw gemeenteraad af.

De bouw heeft als mede-eigenaar van het pand ook in mijn opdracht plaatsgevonden. Om die reden voel ik mij daarvoor verantwoordelijk. De verbouwing heb ik vanuit mijn persoon niet begeleid. Dat had ik zoals eerder aangegeven wel moeten doen. Toen geconstateerd is dat er niet conform de verleende vergunning is gebouwd, was het logisch om een herstel/wijzigingsverzoek in te dienen om de zaken met elkaar in overeenstemming te brengen. Achteraf gezien had ik dit gezien mijn bestuurlijke verantwoordelijkheid kenbaar moeten maken binnen de gemeente.

Inmiddels loopt ook een separaat onderzoek naar het verwijderen van asbest op de tweede verdieping van onze woning en de aantasting van het monument. Gezien het feit dat dit een lopend strafrechtelijk onderzoek is, kan ik hier inhoudelijk geen uitspraken over doen, maar ik wacht de uitkomst van dit onderzoek met vertrouwen af.

Al drie jaar voel ik als uw wethouder een grote verantwoordelijkheid om op een transparante en integere wijze mijn werk te doen. De inschattingsfouten die mijn echtgenoot en ik hebben gemaakt raken mijn geloofwaardigheid als bestuurder, het aanzien van het college en geven een knauw aan het vertrouwen in de politiek op ons mooie eiland. Ik reken mijzelf dit zeer aan, en dat spijt mij zoals gezegd ten diepste. Ik vraag uw gemeenteraad om het vertrouwen in mij te behouden en de kans te geven de situatie en het vertrouwen te herstellen, door het nemen van de volgende acties:

Ik stel een zaakwaarnemer aan die in overleg met de gemeente komt tot een herstelplan en beziet welke maatregelen er nodig zijn tot herstel, zodat de bouw in lijn komt met wet- en regelgeving.

Ik draag er zorg voor dat de werkzaamheden, als deze weer hervat kunnen worden, scherp begeleid worden.

Ik verleen uiteraard volledige medewerking aan het onderzoek dat ingesteld is.

Het kan zijn dat het herstelplan zodanige financiële consequenties heeft dat wij deze zelf niet kunnen dragen. In dat geval zullen wij het huis verkopen.

Ik ga er vanuit dat de gemeenteraad mij ter verantwoording roept. In dat debat kan ik onbeantwoorde vragen beantwoorden. Tot en met het verantwoordingsdebat zal ik mijn taken tijdelijk neerleggen.

Met een hartelijke groet van, Paula Schot

Meer nieuws