Aan de bouw van appartementen in de Zierikzeese wijk Malta is vijf jaar van vergaderen voorafgegaan.
Aan de bouw van appartementen in de Zierikzeese wijk Malta is vijf jaar van vergaderen voorafgegaan.

Lange procedures dwarsbomen bouw van nieuwe woningen

Algemeen

Voor iedere woning, die Zeeuwland aanbiedt in de verhuur, zijn er inmiddels meer dan honderd belangstellenden. ‘’Dat betekent dat we iedere keer negenennegentig mensen teleur moeten stellen. Ja, ik maak me ernstige zorgen over de krapte op de woningmarkt”, aldus interim-directeur van Zeeuwland, Chris Theuws deze week in antwoord op zorgen in de politiek van Schouwen-Duiveland. 

In de commissie economie waren het voornamelijk André Flikweert (CDA) en Laurence Haack (Leefbaar) die het nog eens uitgebreid wilden hebben over de woonsituatie op Schouwen-Duiveland. Er zijn weliswaar plannen voor de bouw van duizend woningen (in de pijplijn zoals dat heet), maar daarbij gaat het vooral om (duurdere) koopwoningen. Terwijl er juist behoefte is aan betaalbare huurwoningen.

Theuws zei namens Zeeland dat de woningbouwcoöperatie er vijfhonderd wil bouwen in de komende tien jaar. Zijn voorganger Marco van der Wel sprak in september vorig jaar in een afscheidsinterview in WereldRegio al over soortgelijke aantallen. Van der Wel hekelde de lange procedures en Theuws herhaalde dat nog eens ten overstaan van de politieke partijen. 

Op het terrein van het oude multifunctioneel centrum in Zierikzee wordt nu gebouwd, maar er is meer dan vijf jaar over onderhandeld. De politiek wil daar snelheid in brengen. Volgens wethouder Daniël Joppe (CDA) wordt er iedere zes weken gesproken met Zeeuwland, maar ook hij denkt toch dat er nog voordeel uit te halen is. 

Belangrijk is ook dat de gemeente nu snel met een nota grondbeleid komt, waarin duidelijk wordt welke gemeentelijke grond kan worden ingezet voor de bouw van woningen. Daar heeft de raad vorig jaar in een motie al om gevraagd, maar de motie ligt er nog (steeds) niet. Er wordt wel degelijk aan gewerkt, liet wethouder Jacqueline van Burg weten. Voor PvdA-raadslid Henny Keerenweer duurt het allemaal te lang.

De uitdaging is om meer betaalbare huurwoningen te gaan bouwen en een doorstroom op gang te brengen. Als ouderen huis kunnen verlaten en levensbestendig kunnen gaan wonen, heeft dat direct effect op de doorstroom. Het aantal huishoudens groeit de komende jaren met negenhonderd, waarbij het vooral opvalt dat de vergrijzing hier sterk doorzet en dat vraagt een specifieke type woning.

Aan de bouw van appartementen in de Zierikzeese wijk Malta is vijf jaar van vergaderen voorafgegaan.

Meer nieuws