Renesse blijft de publiekstrekker
Renesse blijft de publiekstrekker

Onderzoek naar draagvlak toerisme

Algemeen

De gemeente laat in het voorjaar van 2024 weer onderzoeken hoe het gesteld is met het draagvlak voor het toerisme onder de bevolking. Eind volgend jaar moeten de resultaten op tafel liggen.

De PvdA had erom gevraagd nadat de raad eerder akkoord ging met nieuwe uitbreidingen. De raad ging akkoord met een Fletcherhotel aan de Vroonweg, Noordzee Résidence en camping Oase in Renesse. En dat terwijl de gemeenteraad eerder een besluit nam dat het wel gedaan is met nieuwe recreatiebedrijven. Alleen uitbreiding van bestaande bedrijven moest nog kunnen. Dat besluit werd genomen om de komst van Brouwerseiland in de Grevelingen tegen te gaan. Maar er dienen zich nog steeds ontwikkelingen aan.

‘’De fractie van de PvdA is van mening dat pas tot verdere uitbreiding van het aantal toeristische eenheden kan worden besloten, als de gemeenteraad over de uitkomsten beschikt van een professioneel en onafhankelijk onderzoek naar deze vragen. Misschien is extra aandacht voor de toeristische kernen Zierikzee, Burgh-Haamstede en Renesse hier op zijn plaats. Deze onderzoeken naar behoefte en draagvlak dienen naar onze mening elke twee jaar plaats te vinden en uitgevoerd te worden door het Kenniscentrum Toerisme van de Hogeschool Zeeland. Het behoefteonderzoek wat ons betreft zo spoedig mogelijk, zodat de resultaten daarvan uiterlijk in de eerste helft van 2024 voor de gemeenteraad beschikbaar zijn”, reageren burgemeester en wethouders op de zorgen van de PvdA.

Meer nieuws