Afbeelding

Aanpak Roterijdijk Dreischor

Algemeen

Waterschap Scheldestromen start maandag 27 november met het kappen van bomen langs de landbouwroute Roterijdijk en de Zuiddijk in Dreischor. Aannemingsbedrijf H4A voert deze werkzaamheden uit.  

 De werkzaamheden zijn noodzakelijk om in het voorjaar te kunnen starten met de aanleg van het vrijliggende fietspad langs de Roterijdijk en de Zuiddijk. Naast de aanleg van het fietspad richt het waterschap de aansluiting met de Dreischorsedijk en de Platteweg opnieuw in. De Zuiddijk, het resterende gedeelte van de Roterijdijk en de Zuid Langeweg worden verbreed. Daarnaast voeren we groot onderhoud uit aan de wegen.  Voor de aanleg van het fietspad en het verbreden van dijk is het noodzakelijk om een deel van de bomen langs de route te kappen. De kapwerkzaamheden vinden plaats van maandag 27 november tot en met dinsdag 19 december. Aansluitend worden in de week van maandag 18 december tot vrijdag 22 december aan de Roterijdijk al een aantal nieuwe bomen aangeplant. De overige bomen worden in de winter van 2024/2025 opnieuw geplant langs de Roterijdijk, de Zuiddijk en de Schouwsedijk, zo compenseren we de gekapte bomen.  

De werkzaamheden vinden overdag plaats, de wegen zijn dan afgesloten voor verkeer. Er gelden dan verschillende omleidingsroutes. Het verkeer:  tussen Dreischor en Zierikzee rijdt via de Kloosterweg/Zuidweg/Kruisweg en Gaanderse’sweg  tussen Dreischor en Nieuwerkerk rijdt via de Nieuweweg en de Stolpweg.  fietsverkeer van en naar Zierikzee volgt de omleidingsroute via de Nieuweweg, de Noorddijk en de Oude Polderdijk.  ’s Avonds en in het weekend vinden er geen werkzaamheden plaats en kan het verkeer gewoon gebruikmaken van de Roterijdijk en de Zuiddijk.  

Deze winter starten ook de werkzaamheden aan kabels en leidingen. De uitvoering hiervan is in handen van kabel- en leidingbeheerders. Zij informeren de bewoners hierover. In het voorjaar van 2024 starten wij als waterschap de werkzaamheden aan het fietspad, rijbanen en kruisingen. Eind 2024 is het project naar verwachting afgerond. 

Meer nieuws