Paula Schot
Paula Schot Foto: Picasa

Gemeente onderzoekt armoede op het eiland

Algemeen

Het nieuws dat steeds meer mensen de eindjes maar lastig aan elkaar kunnen knopen, dringt ook steeds meer door op Schouwen-Duiveland. Zo’n negentienhonderd huishoudens (drieduizend personen) zitten volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op of onder de armoedegrens; op of onder 130 procent van de het sociaal minimum. 

De gemeente onderzoekt op dit moment de armoede op het eiland om zo later dit jaar nog eens goed te gaan kijken naar de mogelijkheden om mensen (beter) te kunnen helpen.

Wethouder Paula Schot (SGP) is dat onderzoek gestart op aandringen van de gemeenteraad, omdat die wilde dat de minimaregelingen verhoogd zouden worden. Om precies zijn is er veertienhonderd keer een aanvraag ingediend, maar dat staat niet verhouding tot het aantal mensen dat financiële hulp kan gebruiken of daar mogelijk recht op heeft. Schot denkt dat schaamte, onbekendheid en wantrouwen jegens de overheid daarin een rol spelen.

De gemeente ziet het ook aan de zogenoemde ‘vroegsignaleringen’ dat de problemen toenemen. De gemeente krijgt een melding over inwoners die achterstanden hebben in de huur, de zorg, water of de energierekening. De gemeente wil verdere achterstanden voorkomen. Vorig jaar waren dat 472 meldingen. Nu in augustus van dit jaar staat de teller al op 465 meldingen.

Schot vindt het zorgelijk. Financiële problemen leiden vaak tot stress, sociaal isolement of gezondheidsproblemen. Het is de gemeente er alles aan gelegen om dat te voorkomen. Bij zeventig inwoners wordt op dit moment schulphulp verleend.

‘’Het is van belang voor ons om te weten wie deze mensen zijn met problemen en waar ze zitten.’’ Daarbij gaat het zeker niet alleen om mensen met een (bijstands)uitkering. Die heeft de gemeente natuurlijk wel in beeld. Het gaat ook steeds meer om mensen met een vast en redelijk inkomen, maar door omstandigheden maar een zeer beperkt besteedbaar inkomen hebben. Schot verwacht de resultaten van het onderzoek eind dit jaar op haar bureau te hebben, waarna er gekeken kan worden naar het verbeteren van de ondersteuningsmaatregelen. Dat is uiteindelijk aan de gemeenteraad.

Meer nieuws