Selectie van publicaties en onderzoeken, uitgevoerd door het International institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), geschonken aan het Watersnoodmuseum.
Selectie van publicaties en onderzoeken, uitgevoerd door het International institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), geschonken aan het Watersnoodmuseum.

Onderzoeken als schenking voor museum

Algemeen

Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk heeft  een groot scala aan onderzoeken over landaanwinning en waterbeheer als schenking ontvangen van Wageningen University & Research (WUR). Deze onderzoeken werden tussen 1955 en 2001 uitgevoerd door het Wageningse International institute for Land Reclamation and Improvement (ILRI), dat later onderdeel werd van de WUR.  

De officiële overdracht van de toonaangevende ILRI-publicaties aan het Watersnoodmuseum is bedoeld om de onbekend gebleven relatie tussen het ILRI en de Watersnoodramp te memoreren. Daarnaast draagt deze schenking bij aan het bewustzijn dat we nooit klaar zijn met de bescherming van land tegen het water in gebieden waar meer dan de helft van ook alle voedsel in de wereld wordt geproduceerd.

Meer nieuws