Afbeelding

Geld voor sloop of opknappen oude woningen

Algemeen

De subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is open voor aanvragen. Voor de subsidie stelt de Provincie voor 2023 820.000 euro beschikbaar. Wie in aanmerking wil komen voor een bijdrage kan tot en met 1 november 2023 een aanvraag indienen.

De Provinciale Impuls Wonen is een subsidieregeling voor particuliere huizenbezitters die hun oude woning(en) willen slopen, slopen en nieuwbouwen, samenvoegen of drie of meer aaneengesloten particuliere rijwoningen toekomstbestendig willen maken.

In Zeeland staan veel verouderde woningen die onverkoopbaar zijn geworden. Daarnaast voldoen woningen die vroeger gebouwd zijn niet altijd meer aan de vraag van vandaag. Om de kwaliteit van de woningmarkt te verbeteren, zijn de afgelopen jaren met PIW-geld veel huizen gesloopt, vernieuwd of samengevoegd.

Meer nieuws