Afbeelding

Nieuwbouw cultuurpodium Brogum

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten dat poppodium Brogum een nieuw gebouw krijgt op dezelfde locatie. Ze ging niet over een nacht ijs om tot een beslissing te komen. Tenslotte is nieuw- of verbouw van een cultuurpodium een grote investering voor de gemeente. Zowel qua bestuur, vrijwilligers als programmering heeft stichting Brogum de afgelopen jaren laten zien toekomst te hebben als muziek- en cultuurpodium voor Schouwen-Duiveland. Dit maakt dat de gemeente vertrouwen heeft in de toekomst van stichting Brogum.

De gemeente Schouwen-Duiveland had altijd de intentie om een nieuw poppodium te realiseren. Niet voor niets was er in de begroting 2022-2025 al een bouwbudget van € 3.307.000  beschikbaar gesteld door de gemeenteraad voor de nieuwbouw (basisscenario haalbaarheidsonderzoek stichting Brogum) en werd er voor 2022 subsidie aan Brogum toegekend om een fulltime directeur aan te stellen zodat ze een professionaliseringsslag konden maken. Wethouder Jacqueline van Burg: ‘’Ik ben verheugd dat Zierikzee haar poppodium houdt. Het cultuuraanbod breidt bovendien uit, want Brogum wil haar aanbod vergroten. We houden het voorzieningenniveau op het eiland daarmee op peil.’’

Het oude gebouw maakt (deels) plaats voor een nieuw gebouw. Want Stichting Brogum wil in de toekomst meer programmeren dan haar kernactiviteit, de popmuziek. Ze wil zich manifesteren als cultuurpodium. Dit betekent dat het podium meer gebruiksmogelijkheden moet hebben, zodat ze ook andere vormen van cultuur kan aanbieden en jaarrond hogere bezoekersaantallen kan trekken. De stichting wil in het nieuwe gebouw de volgende activiteiten aanbieden:

-       Popmuziek
-       Cabaret, stand-up en kleinschalig muziektheater
-       Cultuureducatie en bandcoaching
-       Podium voor Cultuur Maatschappelijke Organisaties (debat en opinie, modeshows, culturele activiteiten etc.)
-       Festivalorganisatie: Anywave

De gemeente selecteert in samenwerking met Brogum een adviesbureau om de gemeente te ondersteunen bij het volledige planproces. Begin 2024 wordt een programma van eisen opgesteld en in de tweede helft van dat jaar een ontwerp. Vervolgens wordt de ruimtelijke procedure gestart, gevolgd door een aanbesteding. Het streven is om de bouw te starten eind 2025, zodat het nieuwe cultuurpodium hopelijk eind 2026 haar deuren kan openen.

Meer nieuws