Laurence Haack, Leefbaar
Laurence Haack, Leefbaar

Nu al tien noodlokalen Pieter Zeeman Lyceum

Algemeen

De gemeenteraad trekt in juni naar alle waarschijnlijkheid 900.000 euro uit om zo snel mogelijk vijf tot tien noodlokalen te bouwen bij het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee. Vorig jaar nog maar werd de nieuwbouw feestelijk geopend, maar het ruimtegebrek is nu al zo groot dat er snel actie ondernomen met worden.

Die snelle actie is in gang gezet door Laurence Haack van Leefbaar Schouwen-Duiveland. Het initiatiefvoorstel wordt begin juni besproken in een gemeentelijke commissie en aansluitend in de gemeenteraad. ‘’Alleen op deze manier kunnen we ervoor zorgen, dat de gebouwen kort na de start van het volgende schooljaar neergezet kunnen worden,” legt ze uit. Als het geld is vrijgemaakt door de raad kunnen het college van Burgemeester en Wethouders samen met Pieter Zeeman voor de precieze invulling zorgen. Dan wordt ook duidelijk hoeveel lokalen er aangeschaft moeten worden. Die kosten ruim een ton per lokaal.

Bij de start van de nieuwbouw had de school de ambitie om op de lange termijn een marktaandeel van tachtig procent te halen. Tachtig procent van alle jongeren die op Schouwen-Duiveland voor Pieter Zeeman zouden kunnen kiezen. Een deel van de jongeren kiest vanuit een geloofsrichting nooit voor Pieter Zeeman.

Daarbij werd uitgegaan van een krimp van de bevolking, maar die is vooralsnog uitgebleven. Het marktaandeel van Pieter Zeeman is nu al achtenzeventig procent. Die krimp komt nog wel, maar dat gaat nog heel wat jaartjes duren.

De school heeft in eerste instantie geprobeerd om binnen de beschikbare vierkante meters oplossingen te bedenken. Maar omdat de school een breed aanbod dient te hebben, bleek dat niet mogelijk. Haack: ‘’Daarover was de school al in goed gesprek met het dagelijks gemeentebestuur. Maar als we moeten wachten op een voorstel vanuit het college, zou het langer geduurd hebben. Dat heeft met procedures te maken. Vandaar dat we het geld nu al willen vrijmaken als gemeenteraad.”

Dat gaat lukken, want Haack heeft het plan aan de andere partijen voorgelegd en heeft al een akkoord van haar eigen partij, CDA, SGP, GroenLinks, VVD, ChristenUnie, PvdA en SP. Het voorstel is vooralsnog niet ondertekend door D66.

Meer nieuws