Afbeelding

Gemeente handen vol aan ‘verwarde personen’

Algemeen

In 2021 waren er bij de politie 179 meldingen van personen met verward gedrag, in 2020 waren dit er nog 157 meldingen. Het aantal meldingen blijft toenemen, onder andere door de landelijke ontwikkeling van extra-muralisering (het streven om zoveel mogelijk zorg buiten instellingen te bieden) en ambulantisering (het streven om zoveel mogelijk mensen zo normaal mogelijk in de samenleving te laten participeren), waardoor problematiek meer zichtbaar wordt in de wijk. Dat valt te lezedn in het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente. 

‘’Waar we zaken lokaal niet voldoende op kunnen lossen schakelen we de hulp van regionale organisaties in zoals het Zorg- en Veiligheidshuis Zeeland (ZVHZ). In 2022 waren de problemen van één inwoner van Schouwen-Duiveland zo complex dat de gemeente een integraal afstemmingsoverleg heeft belegd. Daarnaast is er voor één inwoner uit onze gemeente, in samenwerking met Emergis MJD, een alternatieve woonoplossing geboden om overlast in de omgeving te reduceren,” meldt het college in haar verslag aan de gemeenteraad.

Meer nieuws