Afbeelding

Training voor kinderen van gescheiden ouders

Algemeen

In het voorjaar (eind februari) start Stichting Maatschappelijk Werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO) met een groepstraining voor kinderen van gescheiden ouders. De training, genaamd Stoere Schildpadden en Dappere Dino’s, is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na een scheiding. Want ook kinderen kunnen door een scheiding te maken krijgen met lastige dingen of emoties. 

Elke scheiding loopt anders: het kan kort of langer geleden zijn of het kan een moeizaam of juist snel proces geweest zijn. Stoere Schildpadden (4 tot 6 jaar) en Dappere Dino’s (6 tot 8 jaar) zijn groepstrainingen voor kinderen in het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. De trainers richten zich binnen het programma op het perspectief en de behoeften van het kind. Het programma is niet bedoeld voor kinderen met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen omdat zij meer gebaat kunnen zijn bij individuele begeleiding. De trainingen worden gegeven door SMWO in samenwerking met 1NUL1 preventie.

De trainingen bestaan uit tien bijeenkomsten en duren 45 minuten per keer. Ze worden gegeven op dinsdagmiddag na schooltijd. De Stoere Schilpadden start om 15.00 uur en de Dappere Dino’s start om 16.00 uur. De bijeenkomsten voor deze training vinden plaats in Buurthuis de Pit, Appelstraat 2a in Goes. Aanmelden of informatie opvragen is mogelijk via cursussen@smwo.nl of (0113) 277 111. Na aanmelding volgt een korte telefonische intake. Deelname kan zonder doorverwijzing en er zijn géén kosten aan verbonden voor deelnemers woonachtig in de Oosterschelderegio.

Meer nieuws