Afbeelding

Zeeuwland trots op score onderzoek

Algemeen

Woningcorporatie Zeeuwland heeft voor het tweede jaar op rij een mooie score behaald in het onderzoek van brancheorganisatie Aedes.

Op drie van de vijf prestatievelden scoort de corporatie een A. Dat is de hoogst haalbare score. Het zijn voor Zeeuwland ook de drie belangrijkste prestatievelden, namelijk: huurdersoordeel, bedrijfslasten en duurzaamheid. Zeeuwland hecht grote waarde aan het woonplezier van haar huurders tegen zo laag mogelijke bedrijfslasten. Daarbij is duurzaamheid tegenwoordig natuurlijk een belangrijk onderwerp.
Op de prestatievelden onderhoud & verbetering en beschikbaarheid & betaalbaarheid scoort Zeeuwland een B. Op deze onderdelen vindt Zeeuwland een lagere score, mede veroorzaakt door hogere onderhoudskosten, minder belangrijk