De familie Radstake krijgt een aanzienlijk deel van de €443.000  uit handen van gedeputeerdee Jo-Annes de Bat.
De familie Radstake krijgt een aanzienlijk deel van de €443.000 uit handen van gedeputeerdee Jo-Annes de Bat. Foto: provincie

Vrijbuiter kan verder verduurzamen

Algemeen

Vrijbuiter Zeilen in Zierikzee ontvangt 153.838 euro aan subsidie voor een verdere verduurzaming van het schip. Samen met Padmos Marine, Aqua Business Development en HZ Kenniscentrum Kusttoerisme geeft Vrijbuiter Zeilen een vervolg aan ‘Plan Groene Compagnie’.

Na een succesvol haalbaarheidsonderzoek heeft de ontwikkeling van een nieuw ecotoeristisch concept binnen het Nationaal Park Oosterschelde (NPO) plaats. Dit houdt in dat het vervoeren van mensen en goederen op een duurzame en schone manier gebeurt. Het Nationaal Park Oosterschelder is een Natura 2000 gebied. Verduurzaming van vervoer door en in dit gebied is daarom van groot belang.
In dit demonstratieproject wordt het varende monument de Vrijbuiter geëlektrificeerd en aan verschillende ecotoeristische initiatieven gekoppeld. Het gaat bijvoorbeeld lokale geproduceerde goederen en toeristen vervoeren. De inzichten die hieruit voortkomen, worden gebruikt voor het oprichten van de Groene Zeeuwse Compagnie, een samenwerkingsverband tussen Zeeuwse platbodems dat op een eenduidige manier aan productontwikkeling en nieuwe diensten werkt om een ecotoeristisch aanbodportfolio uit te bouwen.
De provincie heeft acht projecten gehonoreerd voor een bedrag van ruim 440.000 euro.