Afbeelding

Gemeente organiseert de Week tegen Ondermijning

Algemeen

De gemeente Schouwen-Duiveland organiseert van maandag 10 tot en met vrijdag 14 oktober de Week tegen Ondermijning. Het is een actieweek waarin op verschillende manieren aandacht wordt besteed aan het onderwerp ondermijning. 

De Week tegen Ondermijning richt zich op inwoners en ondernemers, maar ook de medewerkers van de gemeente Schouwen-Duiveland zelf. Maandag 10 oktober geeft Toon Walravens in fiZi een lezing. In zijn jeugdjaren werd Toon geconfronteerd met armoede. Na een zware jeugd belandde hij in de criminaliteit. Woensdag 12 oktober is er speciaal voor ondernemers een avond over cybercrime in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk.
Voor beide bijeenkomsten kun je je gratis aanmelden via https://www.schouwen-duiveland.nl/weektegendeondermijning. Ondermijning is nogal een breed begrip. Daarom voor velen onduidelijk wat het nou precies inhoudt. Er is niet ee definitie van ‘ondermijning’ te geven. Een veel gehanteerde omschrijving van ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. De onderwereld maakt dan voor haar illegale activiteiten gebruik van de structuren en diensten van de bovenwereld. Voorbeelden zijn onder andere illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel en arbeidsuitbuiting.
De afgelopen jaren is het thema ondermijning steeds meer onder de aandacht gekomen. Vanuit politie en openbaar bestuur staat het onderwerp inmiddels stevig op de politieke agenda. Vanuit de rijksoverheid is ondermijnende criminaliteit is topprioriteit. Met name de VVD heeft erop gehamerd.
Burgemeester Jack van der Hoek: “Ondermijning is een constant risico voor de leefbaarheid en veiligheid op ons eiland. Daarom werken we in de aanpak tegen ondermijning nauw samen met andere partners zoals de omgevingsdienst en belastingdienst. Oplettende inwoners en ondernemers mogen in die samenwerking niet ontbreken. Zij kunnen door oplettendheid, gevolgd door een melding aan politie of gemeente, een belangrijke ondersteuning bieden in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deze actieweek is erop gericht zowel de bewustwording van ondermijning als de meldingsbereidheid te vergroten”.
De Week tegen de Ondermijning is mede tot stand gekomen in samenwerking met het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC).

Meer nieuws