Logo wereldregio.nl

Jeugd kan weer aan de slag met EHBO

Jong geleerd is oud gedaan, luidt het credo van het team School-=EHBO Schouwen-Duiveland. Vooral in Bruinisse is het team erg actief en roept kinderen weer op om deel te nemen aan de cursus.

De lessen worden gegeven op woensdagavonden in de lesruimte van het Rode Kruis in de brandweerkazerne van Bruinisse aan de Dorpsweg 32a. De cursus is vooral bedoeld voor leerlingen uit groep acht. Hen worden de eerste beginselen van EHBO bijgebracht, uiteraard passend bij de leeftijd. Kinderen van het hele eiland zijn welkom, al is de belangstelling in de regel vooral van Duivelandse kant. De deelnemers sluiten af met een EHBO-certificaat,

 ‘’We hopen zo snel mogelijk te starten met de eerste les. Dit hangt af van het aantal leerlingen dat zich opgeeft en hoeveel groepen we daaruit kunnen maken. We proberen altijd zoveel mogelijk leerlingen van dezelfde school of uit stad of dorp bij elkaar te zetten, zodat er samen gereden kan worden,’’ laat de organisatie weten.

Opgeven kan bij Miranda Schiphorst via mail m.schiphorst@rodekruis.nl . Stuur dan de volgende gegevens: naam en achternaam, adres, school en een mailadres waar de informatie naar toe kan en tot slot 

een telefoonnummer voor als er bijvoorbeeld iets aan de hand is. De jeugd van twaalf tot zestien jaar gaat ook weer van start.

Het Nederlandse Rode Kruis is er voor mensen in nood. Zowel om de hoek als ver weg. Het Rode Kruis zorgt er voor dat mensen zichzelf kunnen helpen en leren hen hoe ze anderen kunnen helpen. Zodat in tijden van nood niemand alleen staat. De organisatie werkt wereldwijd vanuit de zeven grondbeginselen: menslievendheid, onpartijdigheid, neutraliteit, onafhankelijkheid, vrijwilligheid, eenheid en algemeenheid.