Daniël Joppe
Daniël Joppe

Gemeente broedt op uitgaven coronapot

Algemeen

Het heeft even op zich laten wachten, maar binnenkort gaat de gemeente waarschijnlijk geld uitgeven uit de eertijds ingestelde coronapot van twee miljoen euro. Wethouder Daniël Joppe (financiën, CDA) wil er inhoudelijk nog niet op ingaan en laat weten dat het uiteindelijk de gemeenteraad is die ermee moet instemmen.

De gemeenteraad heeft twee miljoen euro in de pot gestopt, ‘’maar het steunpakket van het rijk heeft blijkbaar goed gewerkt. Op een uitzondering na krijgen we geen zorgwekkende signalen vanuit het bedrijfsleven,’ aldus Joppe. Dus de pot is tot nu toe op een enkele uitgave na onaangeroerd gebleven. 

Niet in de laatste plaats ook door de gebleken onuitvoerbaarheid van het fonds. Welke ondernemer geef je wel en welke geen geld? En hoeveel dan? De Stichting Renesse is gevraagd dit op zich te nemen, maar heeft daar ook van afgezien. Ook vanuit de gemeenteraad zelf klonken kritische geluiden over de uitvoerbaarheid.

Er is anderzijds naar alle waarschijnlijkheid ook niets in de pot bijgekomen. Vanuit de raad werd de suggestie gedaan, dat de miljonairs in de Westhoek mochten bijstorten. Joppe: ‘’Ik heb daar geen zicht op. De uitvoering zit bij de burgemeester. Maar ik verwacht ook niet dat er veel gegeven is’.

En nu komen er dus investeringsvoorstellingen naar B en W toe; waarschijnlijk volgende week al. Joppe kan zich desgevraagd voorstellen, dat als er geld overblijft dit wellicht ingezet kan worden voor nieuwe crises; de energiecrisis en de inflatie. ‘’Daar heb ik al over nagedacht. We gaan het onderzoeken’.

Meer nieuws