Logo wereldregio.nl
<p>Wethouder Dani&euml;l Joppe</p>

Wethouder Daniël Joppe

Joppe aan tafel met Laco over tariefstijgingen

Wethouder Daniël Joppe (CDA) wil het gesprek aangaan met sportcentrum Laco in Zierikzee, dat de tarieven met zo’n tien procent verhoogd heeft door de extreme energieprijzen. Bezorgde bezoekers van het centrum hebben hem een brief gestuurd, waarin ze hun zorgen kenbaar maken. Joppe wil weten hoe een en ander tot stand is gekomen. Maar hij verwacht tegelijkertijd weinig te kunnen doen. Hij neemt geen zak geld mee ‘’en we hebben gezien dat deze ontwikkeling zich landelijk voordoet’’.  Tegen gebruikers van het centrum met een kleine beurs zegt hij vooral na te gaan of de gemeente voor hen ondersteunende regelingen heeft om de sporters tegemoet te komen. ‘’We hebben regelingen, maar de ervaring leert dat mensen daarvan nauwelijks gebruik maken. En dat is jammer’’.