De gemeente voert water aan uit het Zoommeer en slaat het op in containers.
De gemeente voert water aan uit het Zoommeer en slaat het op in containers. Foto:Gemeente Schouwen-Duiveland

Droogte gaat het eiland parten spelen

Algemeen

De aanhoudende droogte en hitte gaan de regio parten spelen. Aan de ene kant de strijd om wat verkoeling, aan de andere kant een droogte die nu vooral de boeren lijkt te gaan treffen.

Allereerst moeten mensen zich wapenen tegen de hitte. Vooral ouderen, zo leert een reactie van huisarts Monique Leenhouts uit Brouwershaven. ‘’Oudere mensen hebben minder dorstgevoel. Advies is dus een literfles water op het aanrecht te zetten en die moet leeg naast normale koffie of thee.’’ Baby’s mogen niet in de zon dus een schaduwtentje op het strand is geen overbodige luxe. ‘’Sporten is heel goed natuurlijk, maar bij voorkeur ’s morgens tussen zes en negen uur.’’ Leenhouts verwijst voor verdere tips naar www.huisarts.nl/omgaan-met-warm-weer-hitte. De zorgaanbieders hebben ook warmteprotocollen in werking laten treden. Daar wordt dus gelet op ouderen. Zij die zelfstandig wonen, doen er goed aan om goed contact met bij voorbeeld de kinderen te houden om op elkaar te letten.

De gemeente heeft geen directe rol bij de hitte. Hoewel er wel zorg is over de droogte van de dominiale bossen in de Kop van Schouwen. Waar mogelijk waarschuwt de gemeente tegen de gevaren van een bosbrand, die met deze droogte snel kan ontstaan. De uitvoeringsdienst van de gemeente is druk bezig met het water geven van de planten in de openbare ruimte. Water wordt aangevoerd vanuit het Zoommeer en opgeslagen in grote containers.

Zeeland is momenteel de droogste provincie van Nederland. Aan de Zeeuwse kust is het zelfs droger dan in 1976 (neerslagtekort 270-300 millimeter) en in het oosten van Zeeland droger dan 2018 (neerslagtekort 210-240 millimeter). Vanwege de extreme droogte stelde waterschap Scheldestromen eerder een verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat het verbod langere tijd van kracht blijft omdat er een flinke hoeveelheid neerslag nodig is om het watertekort op te lossen. Het onttrekken van grondwater is nog wel toegestaan.

Het waterschap gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. Zo’n maatregel is op Schouwen-Duiveland niet afgekondigd.

André Slootmaker, woordvoerder van de boeren, is somber gestemd. Hij vergelijkt de situatie met 2018, toen het ook zo droog was. Aan Duivelandse kant is er lichte grond en die houdt vocht minder goed vast. ‘’En dat ga je nu aan de aardappelen en uien zien.’’ Zelf teelt hij ook bloemkool en ook die blijft achter. Gaat het alsnog regenen en groeit het blad goed, dan kan de schade meevallen. Aan de Schouwse kant van het eiland is zwaardere grond en dat zie je aan de nog goede kwaliteit van bijvoorbeeld de aardappelen.

Minder opbrengst kan wel een positief effect op de prijs hebben. ,,Maar weet je. Ik roep niet zo snel dat de schade groot zal. In december weten we het. Ons product ligt buiten en is dus weersafhankelijk. Maar je merkt dat het niet kunnen beregenen niet goed is.’’
Dierhouders hebben de wettelijke verplichting om dieren die niet in een gebouw worden gehouden, te beschermen tegen slechte weersomstandigheden, zoals hitte. De minimale norm is het bieden van schaduw en toegang tot een toereikende hoeveelheid water. Dierhouders die geen schaduw bieden aan hun dieren kunnen in overtreding zijn, ook als uiterlijke kenmerken van hittestress uitblijven.

Meer nieuws