Logo wereldregio.nl

Woningbouw op drie locaties in Burgh-Haamstede

De gemeente en Zeeuwland hebben de laatste maanden overleg gevoerd over de bouw van woningen. Daaruit is voortgekomen dat Zeeuwland op drie locaties in Burgh-Haamstede eenentwintig levensloopbestendige huurwoningen mag bouwen.

Vanuit de dorpsvisie is er een wens om nieuwbouw te realiseren in Burgh-Haamstede. Al lange tijd zijn Zeeuwland en de gemeente hierover met elkaar in gesprek. Het beoogde resultaat is zeven woningen aan het Sluispad, zes woningen aan de Irenestraat en acht woningen aan de Platboslaan. Zeeuwland heeft bovendien de belofte gedaan om evenveel woningen voor starters in de verkoop te doen uit de bestaande woningvoorraad. We streven ernaar om zo veel als mogelijk van deze woningen in Burg-Haamstede te verkopen. We zorgen hiermee voor een betaalbaar aanbod voor starters in Burgh-Haamstede. 

De gemeente investeert mee om de drie locaties bouw- en woonrijp te maken. De komende periode gebruiken beide partijen om de ontwerpen van de woningen verder uit te werken. Ook de projectgroep (onder leiding van de gemeente) en de werkgroep (onder leiding van de dorpsraad) wonen, waarin professionals en betrokkenen met elkaar samenwerken om uitvoering te geven aan het onderdeel wonen uit de Dorpsvisie Burgh-Haamstede, staan achter de plannen.