Logo wereldregio.nl
<p>De Meie maakt plaats voor betaalbare woningen</p>

De Meie maakt plaats voor betaalbare woningen

Woningen op plaats De Meie

Nu De Meie aan de Zierikzeese Grachtweg onderdak heeft gevonden in het gebouw van Pieter Zeeman, komt er grond vrij.

Wat de gemeenteraad betreft een ideale plek voor betaalbare woningen voor senioren en jongeren. Wat de raad betreft kunnen er zowel koop- als huurwoningen komen. Het initiatief komt van GroenLinks.