Logo wereldregio.nl
Kiekendiefnest beschermd
Kiekendiefnest beschermd (Foto: Johnny du Burck)

Oproep voor bescherming bruine Kiekendief

Het oogstseizoen is weer begonnen. Oppassen dus voor één van de grootste roofvogels van ons land: de bruine kiekendief. Bruine kiekendieven zijn rietbroeders, maar door achteruitgang van hun natuurlijke broedgebied broeden ze steeds vaker in landbouwgewassen zoals tarwe, gerst, luzerne of graszaad. Er ontstaat dan een risico dat hun nest bij de oogst onbedoeld wordt verwoest (uitgemaaid).

Het Steunpunt Bruine Kiekendief vraagt landbouwers, vogelaars en en anderen om mogelijke nestlocaties te melden via www.steunpuntkiekendief.nl. De vrijwilligers komen dan ter plaatse om de status van het nest te bepalen en indien nodig bij de oogst te beschermen. Dat kan al door slechts een stuk van zeven bij ze meter rondom het nest te laten staan.Ook al ontleent deze poldervogel zijn naam aan de kuikens op zijn menu, de bruine kiekendief eet voornamelijk graag kikkers, kleine knaagdieren (veldmuis, ratten), jonge vogels en jonge hazen en konijnen.

.